สัมมนาฟรี The Exporter Forum เปิดมุมมองใหม่ สู่การยกระดับธุรกิจส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จำนวนคนดู 652 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
EXIM Bank จัดงานสัมมนา “The Exporter Forum”

เปิดมุมมองใหม่ สู่การยกระดับธุรกิจส่งออกไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

    

“ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank” ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร

   

ทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจหรือเป็นผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้วในปัจจุบัน ร่วมเปิดมุมมองใหม่ ชี้ทางรอด สู่การยกระดับธุรกิจส่งออกไทยที่ 

  

งานสัมมนา “The Exporter Forum” ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ( Seminar Day : วันอบรมและสัมมนา) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ( Consulting Day : วันให้คำปรึกษา สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก) เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 


ณ ห้องประชมุศูนย์ EXAC ชั้น L อาคารเอ็กซิม กรุงเทพฯ  ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยโดยการให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกระดับชั้นนำของประเทศ พร้อมบริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร รวมถึงการทำ Solution Matching (การจับคู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ) ในการช่วยจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีกับนวัตกรและผู้ประกอบการ Tech Startups ผ่านโครงการต่อยอด EXAC Hackathon

  

นอกจากนี้ ภายในงาน “The Exporter Forum” ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจร่วมรับฟัง ผ่านแนวคิดและประสบการณ์ของผู้บริหารบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ในหลากหลายมิติที่ผู้ประกอบการควรรู้ อาทิ ด้านกลยุทธ์บริหารองค์กร : แนวทางพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อธุรกจิส่งออก ,ด้านการบริหารกระบวนการผลิตและกระจายสินค้า: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการส่งสินค้าสู่ตลาดโลก ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อธุรกิจส่งออก หรือ ด้านการวางแผนการตลาด: แนวทางการวางแผนการตลาดเพื่อทำการค้าระดับโลก เป็นต้น  


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: The Exporter Forum, สัมมนาฟรี, EXIM Bank, ผู้ประกอบการธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด