ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Leadership)

รหัสหลักสูตร: 65052

จำนวนคนดู 580 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Leadership)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หัวหน้าหน่วยงาน   มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น  ยังไม่พอ    ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย

ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี  เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ผู้นำที่ดี  ต้องสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร / ทีมงานได้, รู้ทิศทางที่จะนำทีมงานไปสู่ เป้าหมาย และสามารถกระตุ้นจูงใจสมาชิกในทีมงานให้ร่วมพลังกันสร้างผลงานให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ภาวะผู้นำ กับ ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน

 • เป้าหมายของการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • บทบาทของผู้นำในกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร

2. ภาวะการนำของหัวหน้าหน่วยงาน

 • ตัวชี้วัดภาวะการนำของหัวหน้า
 • ระดับความเป็นผู้นำ และพลังการชี้นำ 

3. ตรวจสอบ ประเมินความพร้อมของการเป็นผู้นำ

4. คุณสมบัติของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

 • สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ
 • ลักษณะของผู้นำที่ “SMART”
 • คุณสมบัติของผู้นำในยุคปัจจุบัน

        VISION… DIRECTION… MOTIVATION

5. ภาวะผู้นำ กับการจัดการกับความขัดแย้ง

 • การวินิจฉัยความขัดแย้ง                 
 • วิธีจัดการกับความขัดแย้ง
 • แบบแผนการบริหารความขัดแย้ง ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

6. ภาวะผู้นำในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม

 • ทำอย่างไรจึงได้ความร่วมมือจากทีมงาน
 • เทคนิคการจัดการกับลูกน้องที่มีปัญหา

7.  การสื่อสารของผู้นำเพื่อสร้างและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการนำคน


วิทยากร

ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้าทุกฝ่ายทุกระดับ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Leadership)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: leadership, ภาวะผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด