Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รหัสหลักสูตร: 65205

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 7 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 112 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุงซึ่งต้องผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น และหลักการดังกล่าวคือแนวคิดของ Ho ren so

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและหลักการบริหารการทำงานแบบ Ho Ren So

2 เข้าใจความสำคัญของการรายงาน การสื่อสาร และการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานจริงตามหลัก Ho Ren So

3 เข้าใจวิธีการปรับปรุงการทำงานให้เกิดการนำ Ho Ren So ไปใช้อย่างได้ผลสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน และ หัวหน้างาน ทุกฝ่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

     ทำความเข้าใจความหมายและความสำคัญของ HO Ren So

     การทำงานอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพด้วยการใช้หลัก Ho Ren So

     ทัศนคติที่ดีต่อการทำ Ho Ren So ในองค์กร

     หลักการบริหารงานด้วยตนเองกับ Micro Management

     ปัญหาที่เกิดจากการไม่ได้ทำ Ho Ren So ( มอบหมาย รายงาน สื่อสาร ติดต่อ ประสานงาน และความคลาดเคลื่อน ในการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่แท้จริง )

     Ho (Hokoku) - รายงาน Report

          Hokoku อย่างไรให้ได้ผล ให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

          สิ่งที่ผู้รับรายงาน – ผู้ส่งรายงาน ควรปฏิบัติ

          ฝึกทักษะการรายงาน ประเภทต่างๆ

     Ren (Renraku) - ติอต่อ Contact

          Horenso กับการประสานงาน

          จะใช้เครื่องมือในการ Renraku อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

          อุปสรรคในการทำ Renraku

     So (Sodan) - ปรึกษา Consult

          เราจะ Sodan กันเมื่อไร กรณีใด และอย่างไร

          ปัจจัยที่จะทำให้การ Sodan - ปรึกษาหารือ ประสบความสำเร็จ

กิจกรรม : บรรยากาศการสัมมนาแบบร่วมคิดร่วมคุย และฝึกปฏิบัติ

- ร่างกระบวนการทำงานย่อยของแต่ละกลุ่ม

- วิเคราะห์ปัญหา การสื่อสาร , การรายงาน , ควบคุมติดตาม , การติดต่อ-ประสานงาน , การปรึกษาหารือ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

- กำหนดแนวทางการปรับปรุงด้วยการนำหลักการ Ho Ren So

- นำเสนอพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการฝึกอบรม

- เกม , case study เพื่อาร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้
วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทุกท่านในองค์กร
สถานที่จัดงาน

มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK)

เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม horenso, visual control

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด