การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 65243

จำนวนคนดู 53 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 20 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 96 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

กระบวนการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ตั้งแต่ผู้ผลิตต้นทางถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจแนวคิด หลักการ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าใจเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 โลจิสติกส์ 4.0 แนวโน้มเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้มุมมองแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรสู่การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มุมมองแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรสู่การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

• กิจกรรม ทำความเข้าใจ แยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

• กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์

• จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

• ต้นทุนโลจิสติกส์ และแนวคิดการลดต้นทุน

2. อุตสาหกรรม 4.0 และ โลจิสติกส์ 4.0

• อุตสาหกรรม 4.0

• โลจิสติกส์ 4.0

• แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

• มองโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

3. มุมมอง แนวโน้ม และเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

• การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

• การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

• การจัดการขนส่ง (Transportation Management)

• เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

4. เตรียมพร้อมสู่องค์กรยุค 4.0

• การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

• หลักคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา กับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

• การประเมินองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0

• Work Shop : Company Future Plan (Step By Step)


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้ที่อยู่ในสายงานและเกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป


วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย และ WorkShop

วิทยากร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยุค 4.0, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโลจิสติกส์, ซัพพลายเชน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด