หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)

รหัสหลักสูตร: 67180

จำนวนคนดู 679 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ปัจจุบันนี้การดูแลงานโครงการจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตำแหน่ง Project Manager คนที่อยู่ในตำแหน่งหรือส่วนงานอื่นก็มักจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานโครงการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและยืดหยุ่นสำหรับการบริหารองค์กรเช่นโครงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโครงการลดต้นทุนก็มักจะให้ R&D หรือฝ่ายวิศวกรรมดูแลดังนั้นหลักการบริหารโครงการที่ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการวางแผนการใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการและการควบคุมให้มีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทันเวลาและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลโครงการต่างๆ

     ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงหลักการและกรอบการบริหารโครงการ,สิ่งที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการ


วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนของการบริหารโครงการ

    2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงทักษะและเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารโครงการ

    3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
•นิยามความหมายของโครงการ

•หลักการและ 5 ขั้นตอนการบริหารโครงการ

    o Initiating Processes (การเริ่มต้นโครงการ)

    o Planning Processes (การวางแผนโครงการ)

    o Executing Processes(การปฏิบัติตามแผน)

    o Monitoring &Controlling Processes (การติดตามและควบคุมโครงการ)

    o Closing Processes (การปิดโครงการ)

•การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ

    o ข้อจำกัดของโครงการ

    o การคัดเลือกทีมงาน

    o ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

    o Project Charter

•การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการและการวางแผน

    o การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    o การวางแผนบริหารจัดการ

    o การควบคุมติดตาม

•การระบุความเสี่ยง การประเมิน และ การวางแผนรับมือ

    o การระบุความเสี่ยง

    o การวางแผนมาตรการโต้ตอบ

•การกำหนดแผนสื่อสาร

•การทำ WBS ( Work Breakdown Structure) และกำหนดระยะเวลาในการทำงาน

    o การแบ่งงานหลักและงานย่อยตามหลัก WBS

    o การกำหนดความสัมพันธ์ของงานทั้ง 4 แบบ

    o เทคนิคการกำหนดจำนวนชั่วโมงในแต่ละงาน

•การลงมือปฏิบัติและการปรับแผน

    o เทคนิคการเร่งงาน

    o การบริหารการเปลี่ยนแปลง

    o หลักการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

    o การให้ Feedback

    o การลดความขัดแย้ง

•การควบคุมและติดตามโครงการ

    o การกำหนดวาระการประชุม

    o การกำหนดวิธีการสื่อสาร

    o การกำหนดตัวชี้วัด

•การปิดโครงการ

    o การส่งมอบงาน

    o การระบุ Lesson Learned

•กิจกรรมที่ 1 : การระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ

•กิจกรรมที่ 2 : การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การวางแผนการสื่อสาร

•กิจกรรมที่ 3 : การประเมินความเสี่ยงและการวางแผน

•กิจกรรมที่ 4 : การทำ WBS และกำหนดเวลาทำงานในแต่ละงาน

•สรุปจบ ถาม – ตอบ


ลักษณะการเรียนรู้

    •บรรยาย 40 %, Workshop ,ระดมสมอง, ฝึกปฏิบัติ-นำเสนอ 60%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้ดูแลโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Project Management, การบริหารโครงการ, การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ, การทำ WBS, การปิดโครงการ, การระบุความเสี่ยงการประเมินและการวางแผนรับมือ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด