วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65252

จำนวนคนดู 234 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

   สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน

   เพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ – การตอบคำถาม – การให้คำปรึกษา – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม บุคลากรทุกท่านในองค์กรที่ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านงานการบริการ และเพื่อสนับสนุนการขาย : พนักงานฝ่ายธุรการ - บุคคล และงานขาย ประสานงาน , ประชาสัมพันธ์, พนักงานรับโทรศัพท์ , เลขานุการ , พนักงานแผนก Call Center


หัวข้ออบรมสัมมนา

ความสำคัญของผู้ใช้โทรศัพท์กับภาพลักษณ์ขององค์กร 

      บทบาทสำคัญของผู้ใช้โทรศัพท์

      เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่องานให้บริการทางโทรศัพท์

สำรวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความประทับใจในการบริการ

มารยาทและอัชฌาสัยในการพูดโทรศัพท์ เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม เสริมพลังทีม

      ส่งมอบคุณภาพผ่านทางโทรศัพท์

      7 C กับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

      มารยาทและอัชฌาสัยในการพูดโทรศัพท์

      เทคนิคการใช้โทรศัพท์อย่างมืออาชีพ ในการต้อนรับ รับเรื่อง ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์

      สิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ เมื่อติดต่อกับคุณ

      สิ่งที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ เมื่อติดต่อกับคุณ

กรณีศึกษา การประสานงานทางโทรศัพท์

      วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

      ข้อเสนอแนะเพื่อการประสานงานและบริการที่ดีกว่า

      เชื่อมโยงกรณีศึกษากับประสบการณ์การทำงานของผู้ให้บริการ / Call Center

      How to win customer … วิธีปฏิบัติเพื่อชนะใจลูกค้า และรักษาเขาไว้ได้ตลอดในสถานการณ์ต่างๆ”

จะทำอย่างไรเมื่อมีการต่อว่าทางโทรศัพท์

การควบคุมตัวเองเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดี


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: telephone, โทรศัพท์, อบรม call center, อบรมพนักงานขาย, อบรมพนักงานรับโทรศัพท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด