บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Win Customer's Heart with Service)

รหัสหลักสูตร: 65272

จำนวนคนดู 270 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Win Customer's Heart with Service)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

เพื่อสร้างพลังจูงใจให้ทีมงานเพิ่มพูนทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจในการทำงานบริการที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิผล  เป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติงานส่งเสริมธุรกิจ   ที่มีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง โดยมุ่งที่จะ รักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ระบบการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

        ระบบบริการไร้รอยสะดุด ….. โดยมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 100%

        การจัดการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

              CRM … Customer Relationship Management

              เพื่อ   ให้ได้ลูกค้าประจำ…ซื้อสินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง (ทั้งสินค้ารายการเดิมและรายการใหม่)

                      ขยายฐานลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่า

2.  แนวความคิดและทัศนคติในงานบริการ      

        ความรักและมนุษย์สัมพันธ์ในงานบริการ

        บริการอย่างประทับใจกับความคาดหวัง…. วิเคราะห์ความต้องการ - ความคาดหวัง ของลูกค้าและผู้รับบริการ

3.  การสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

         ปัจจัย 6 แห่งความสำเร็จในการบริการ 

        บุคลิกภาพครบถ้วนของนักบริการ 

        อัชฌาสัย : Courtesy ชนะใจคน  เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ

         แนวคิดการบริการเชิงรุก มุ่งสร้างความพอใจ … เกิดคาด ( “WOW”  Effect)

4.  กระบวนการบริการเพื่อสร้างความประทับใจในทุกจุดสัมผัสลูกค้า

         วิเคราะห์กระบวนการบริการในระบบงาน

         พลังแห่งพฤติกรรม “จะใช้พฤติกรรมของคุณ สร้าง หรือ ทำลาย การติดต่อธุรกิจ”

         ปรับปรุงคุณภาพถ้วนทั่ว (Total Quality) เพื่อความพึงพอใจทั่วถ้วน (Total Satisfaction)

5.  วิธีบริการเพื่อรักษาความพอใจและความประทับใจจากลูกค้า ในสถานการณ์ต่างๆ 

     เพื่อเอาชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ตลอดไป

         วิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการบริการ

         ลูกค้าเอาใจยากประเภทต่างๆ  จะบริการอย่างไรดี (ข้าแน่ , ช่างติ , โวยวาย , ใจร้อน … ฯลฯ)

6.  แนวทางประเมินคุณภาพการบริการ


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร


ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Win Customer's Heart with Service)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: service, อบรมการบริการ, สัมมนาการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด