การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Modern Warehouse Management)

รหัสหลักสูตร: 65311

จำนวนคนดู 256 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Modern Warehouse Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว คล่องตัว แม่นยำ และประหยัดต้นทุน เพื่อให้สามารถ แข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานคลังสินค้าจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานใหม่ ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าเพื่อลดปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าเช่น การจัดเก็บไม่เป็นระบบทำให้ยากต่อการค้นหาสินค้าและตรวจเช็คสินค้า ปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ หรือมีมากเกินไป สินค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึง ทราบวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคลังสินค้าได้


วัตถุประสงค์

 1.มีแนวทางในการปรับกลยุทธ์และกระบวนการทำงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.เข้าใจระบบการบริหารคลังสินค้า

 3.สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีวิธีการป้องกัน-แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ความหมายและความสำคัญของคลังสินค้า

 2. ประเภทของวัตถุอันตราย

 3. การจัดการคลังสินค้า

 4 การสั่งซื้อและ Order Fulfillment

 5. กิจกรรมคลังสินค้า

 6. การออกแบบคลังสินค้า

 7. ประเภทของคลังสินค้า

 8. คลังสินค้าอัตโนมัติ

 9. อุปกรณ์ภายในคลังสินค้า

 10. สินค้าคงคลัง : การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 11 Lean – Kaizen – Just in time ในคลังสินค้า

 12. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI)

 13. ระบบและเทคโนโลยีในคลังสินค้า เช่น Barcode – WMS - RFID

 14. การใช้ DATA เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

สำหรับองค์กร (โลจิสติกส์)

ประสบการโดยตรงด้าน โลจิสติกส์ , คลังสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝายคลังสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Modern Warehouse Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: warehouse, warehouse management, คลังสินค้า, คลังสินค้าสมัยใหม่, การจัดการคลังสินค้า, อบรมคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด