การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

รหัสหลักสูตร: 65369

จำนวนคนดู 91 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ และขจัดปัญหาที่ลูกค้าพบ ตอบสนองความต้องการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยสร้างความพึงพอใจ ดูแลลูกค้าได้ในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่


บุคลิกภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและดูน่าเชื่อถือเมื่อพบกับลูกค้า ซึ่งนำมาสู่การตัดสินใจซื้อ โดยบุคลิกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพพนักงานขายประกอบด้วย บุคลิกภายนอก ได้แก่ การแต่งหน้า การแต่งกาย การแสดงท่าทางต่างๆ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการอ่านสีหน้า ท่าทางของผู้ซื้อ ซึ่งบุคลิกภาพที่ดี สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรมีชื่อเสียงที่ดีได้ ซึ่งทั้งหมดได้นำเสนอในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยวิทยากร อ.ดร.นทษร สุขสารอมรกุล


วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ภายนอก ทักษะการขาย และพฤติกรรมของพนักงานขาย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า และสาธารณชนได้อย่างมั่นใจ

2. เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ประทับใจในตัวพนักงานขาย และในผลิตภัณฑ์ขององค์กร

3. เพื่อให้พนักงานขายและองค์กร มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. พนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่น และประทับใจแก่ลูกค้า

2. พนักงานขายเข้าใจถึงกลไกลการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

3. พนักงานขายสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์การขาย

4. พนักงานขายสามารถเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

5. พนักงานขายสามารถรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว

6. พนักงานขายเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร เพราะตนได้เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งขององค์กรในด้านภาพลักษณ์

7. องค์กรมีผลการดำเนินทางด้านการเงิน และการตลาดที่ดีขึ้น


รูปแบบการฝึก

การบรรยาย (Lecture) / การฝึกปฏิบัติ (Workshop)


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานขายสามารถขจัดจุดอ่อนที่ตนเองมี ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น มีความพร้อม ความมั่นใจในการขาย สามารถปิดการขายโดยสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้

2. พนักงานขายสามารถพยากรณ์ความต้องการโดยการอ่านสีหน้า และท่าทางของลูกค้าได้

Sponsored
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน

1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวค...

ดูรายละเอียด
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย, การพัฒนาบุคลิกภาพ, บุคลิกภาพ, ขาย, บุคลิกภาพพนักงานขาย