เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65752

จำนวนคนดู 3103 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     “เหตุผลที่การเขียนยากนั้นเป็นเพราะการเขียนไม่ใช่ว่าจะแค่เขียนเฉย ๆ แต่จะต้องเขียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและการโน้มน้าวให้ผู้อ่านมายังทิศทางที่เราต้องการได้” ประโยคนี้มีผู้รู้ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการเขียนการเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในการทำงานทักษะของการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกหรือการเขียนรายงานการประชุม มีทักษะการฟังที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหรือเขียนรายงานการประชุมผู้เขียนต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะเขียนให้ชัดเจน จดบันทึกให้ถูกต้องตรงตามมติ ฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ จึงจะสามารถเขียนได้ดี และการเขียนบันทึกและรายงานการประชุมมีความสำคัญและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

   1. ผู้รับการอบรมเข้าใจความสำคัญประโยชน์ของการเขียนบันทึกและรายงานการประชุมและลักษณะ รูปแบบต่าง ๆ

   2. ผู้รับการอบรมเข้าใจและสามารถเขียนบันทึกและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

   Module # 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกและรายงานการประชุม

     o ความหมายของบันทึกและรายงานการประชุม

     o ความสำคัญและประโยชน์ หลักการของการเขียนที่ดี

     o ประเภทของบันทึกและบันทึกเสนอ

     o รูปแบบบันทึก บันทึกเสนอ (บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกขออนุมัติ บันทึกความเห็น)

     o รูปแบบ และการพิมพ์รายงานการประชุมที่ถูกต้อง

     o การใช้ภาษาในการเขียนบันทึกและรายงานการประชุม

     o วิธีการตรวจแก้ไขและการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ

     o ทักษะการฟัง

Module # 2 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

     o เทคนิคการจดบันทึก และการเขียนบันทึก

     o คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุมที่ดี

     o ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี

     o หลักการเขียนรายงานการประชุม

         - คำอธิบายการเขียนรายงานการประชุม

         - รูปแบบระเบียบวาระการประชุม

         - รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม

         - การใช้ประโยคที่สมบูรณ์และวิธีสรุปใจความสำคัญ

         - การสรุปมติที่ประชุม

         - ตัวอย่างการบันทึกและรายงานการประชุม

         - ฝึกทักษะการเขียนบันทึก เขียนรายงานการประชุม

สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

วิทยากร
ดูประวัติ

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

สำหรับองค์กร (งานธุรการ เลขานุการ, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านบริการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เลขานุการ งานธุรการ บุคคลทำหน้าที่ในการประชุมและบันทึก
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด