เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65752

จำนวนคนดู 2323 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     “เหตุผลที่การเขียนยากนั้นเป็นเพราะการเขียนไม่ใช่ว่าจะแค่เขียนเฉย ๆ แต่จะต้องเขียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและการโน้มน้าวให้ผู้อ่านมายังทิศทางที่เราต้องการได้” ประโยคนี้มีผู้รู้ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการเขียนการเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในการทำงานทักษะของการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกหรือการเขียนรายงานการประชุม มีทักษะการฟังที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหรือเขียนรายงานการประชุมผู้เขียนต้องเข้าใจเนื้อหาที่จะเขียนให้ชัดเจน จดบันทึกให้ถูกต้องตรงตามมติ ฝึกการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียน ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ จึงจะสามารถเขียนได้ดี และการเขียนบันทึกและรายงานการประชุมมีความสำคัญและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

   1. ผู้รับการอบรมเข้าใจความสำคัญประโยชน์ของการเขียนบันทึกและรายงานการประชุมและลักษณะ รูปแบบต่าง ๆ

   2. ผู้รับการอบรมเข้าใจและสามารถเขียนบันทึกและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

   Module # 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกและรายงานการประชุม

     o ความหมายของบันทึกและรายงานการประชุม

     o ความสำคัญและประโยชน์ หลักการของการเขียนที่ดี

     o ประเภทของบันทึกและบันทึกเสนอ

     o รูปแบบบันทึก บันทึกเสนอ (บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกขออนุมัติ บันทึกความเห็น)

     o รูปแบบ และการพิมพ์รายงานการประชุมที่ถูกต้อง

     o การใช้ภาษาในการเขียนบันทึกและรายงานการประชุม

     o วิธีการตรวจแก้ไขและการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ

     o ทักษะการฟัง

Module # 2 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

     o เทคนิคการจดบันทึก และการเขียนบันทึก

     o คุณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุมที่ดี

     o ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี

     o หลักการเขียนรายงานการประชุม

         - คำอธิบายการเขียนรายงานการประชุม

         - รูปแบบระเบียบวาระการประชุม

         - รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม

         - การใช้ประโยคที่สมบูรณ์และวิธีสรุปใจความสำคัญ

         - การสรุปมติที่ประชุม

         - ตัวอย่างการบันทึกและรายงานการประชุม

         - ฝึกทักษะการเขียนบันทึก เขียนรายงานการประชุม

สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เลขานุการ งานธุรการ บุคคลทำหน้าที่ในการประชุมและบันทึก
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน