อบรม เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949 : 2016 ( อบรมหลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique )

รหัสหลักสูตร: 66304

จำนวนคนดู 1632 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
อบรม เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949 : 2016   ( อบรมหลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique )
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

     ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินหรือตรวจติดตามภายคุณภาพใน มีความสำคัญและ เพื่อเป็นการประเมินความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองค์กรได้รับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใช้สอดคล้องตามข้อกำหนด IATF 16949 หรือไม่ ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้ และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records) ได้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และภายหลังการผ่านการรับรองจะต้องดำเนินการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors) ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมโดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

     รายละเอียดหลักสูตรนี้จะช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมให้เข้าใจถึงหลักการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจต่อข้อกำหนดได้อย่างกระจ่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพในองค์ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านวิทยากร และกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ทดลองการตรวจประเมินจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

   1.  แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ

   2.  การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา

   3.  ประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา (ต่อ) การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน

   4.  การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)

   5.  การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

   6.  เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

   7.  แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม

วิทยากร
ดูประวัติ

ศศิร์อร วงศ์กรณ์เจริญ

อบรมสำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 16949, ISO14001, ISO 45001, ISO 13485, GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   1. ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ(หัวหน้าฝ่าย/แผนกต่างๆ) ที่ร่วมจัดสร้างเอกสาร ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกบุคคล-ธุรการ แผนกจัดซื้อ แผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกคลังวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น

   2. มีความรู้ข้อกำหนด IATF 16949 และ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายใน

   3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนด IATF 16949 และข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มาแล้ว(Technical Tools: Six Packs)


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรม เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949 : 2016 ( อบรมหลักสูตร IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016, IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique, อบรม Internal Quality Audit Technique, อบรม เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน, อบรม IATF 16949:2016, อบรม ข้อกำหนด IATF 16949

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เทคนิคการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Material Requ...

MRP (Material Requirements Planning) คือ แผนหรือตารางความต้องการวัตถุดิบ (Items) ในแต่ละวันของการผลิต และตามสูตรการผลิต (Bill of Material: BOM) ของสินค้าหนึ่ง ๆ ดังนั้น MRP จึงขึ้นอยู่กับความต้องการวัตถุดิบจากสูตรการผลิตและตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ