5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต

รหัสหลักสูตร: 66889

จำนวนคนดู 1105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        Kaizen เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มของพนักงานที่ทำงานในองค์กรเดียวกันด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหาได้ง่าย ประหยัด แต่ได้ผลคุ้มค่าในด้านของการมิติของ เวลา ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ลดความผิดพลาด และลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น ด้วยการนำเอาหลักการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการทำ Kaizen ในทั่วทั้งองค์กรก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างดีเลิศได้อย่างต่อเนื่อง

        กิจกรรม Kaizen จึงเป็นสิ่งที่หลายอค์กรนิยมใช้กัน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่และมีพนักงานจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนด้วยสายตาและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานเป็นทีม, พัฒนากระบวนการทำงานให้กระชับมากขึ้น, มีข้อมูลที่ถูกต้องและลดความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนทำงาน ซึ่งส่งผลถึงความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงผลประกอบการดีขึ้นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของไคเซ็นในองค์กร

2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ไคเซ็นในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

3. เพื่อให้สามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิต ลดความผิดพลาด ลดเวลาการทำงานในสำนักงาน และลดต้นทุนขององค์กรโดยการใช้เทคนิคไคเซ็น

4. เพื่อสามารถนำเอาหลักการอื่น ๆ มาประยุตก์ใช้กับหลักการไคเซ็นอย่างได้ผล

5. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้เรื่องไคเซ็นไปร่วมกันดำเนินการจัดตั้งทีมงานภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส

- การปรับปรุงพัฒนาด้วยหลักการ 5Ss หรือ 5ส.

  • สะสาง ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สะดวก ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สะอาด ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สร้างมาตรฐาน ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สร้างความยั่งยืน ความหมาย ตัวอย่าง ประโยชน์ที่ได้รับ

- กิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน หลักการ จุดประสงค์ ประโยชน์

- ความแตกต่างและความเหมือนของการทำกิจกรรม 5ส. ในโรงงานและสำนักงาน

- ขั้นตอนในการทำกิจกรรม 5ส

- หลักการ Muda Mura Muri

- บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการทำ 5ส.

- การนำกิจกรรม 5ส ไปดำเนินการในองค์กร และ องค์ประกอบของ 5ส

- เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการทำงาน 5ส.

- ตรวจประเมิน 5ส. อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

- เครื่องมือ 5ส. สำหรับระบบความปลอดภัย

- ระบบการสำรวจ ตรวจตราพื้นที่ปฏิบัติงาน (Workplace Organization)

- การประเมินผล 5ส.ในโรงงานและสำนักงาน

- หลักการและเทคนิคของการทำ Kaizen

- เทคนิคการทำ Kaizen

- วิวัฒนาการพัฒนาแบบสามเหลี่ยม Kaizen ไปสู่ระบบ TQM

- แนวทางการปรับปรุง พัฒนางานด้วย Kaizen

- การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G)

- Kaizen และ กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพโดยรวม

- หลักการ PDCA (Plan, Do, Check, Action) และ เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน

- วิธีคิดเพื่อหาทางปรับปรุง 5 W 1 H

- เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 Why Analysis

- หลักการ E C R S (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify)

- การทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน (Standardized Works)

- การประยุกต์ใช้ Kaizen ในพื้นที่การทำงาน

- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทำเอกสาร A3 ฟอร์ม

ระยะเวลาอบรม1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน/ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายปฏิบัติการผลิต วิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร 5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Kaizen, หลักการ E C R S, หลักการ Muda Mura Muri, 5 ส, ปรับปรุง 5 W 1 H

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด