ออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด (Design thinking & Innovation)

รหัสหลักสูตร: 66893

จำนวนคนดู 169 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด  (Design thinking & Innovation)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 175 วัน


2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 175 วัน


หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

 ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้ย...?

1.โลกพลิกผันยุค 4.0 จะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ท่ามกลางการผันผวนเปลี่ยนแปลง ได้อย่างไร?

2.การทำงานมักยึดติดกับระบบเดิม ๆ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ

3.ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักออกแบบนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ ด้วย 10 สไตล์การคิดเชิงสร้างสรรค์ & Design thinking ท่ามกลางการแข่งขันในโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ & นวัตกรรม ท่ามกลางโลกพลิกผัน ทำอย่างไร?

2.จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ แตกต่าง และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?

3.ท่ามกลางความแตกต่าง จะฝึกให้ทุกคนประสานพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ได้อย่างไร?

4.จะคิดค้นสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร & รองรับการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไร?

หัวข้ออบรมสัมมนา
09.00 - 11.30 น.เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) & 10 สไตล์การคิดเชิงสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 1

    •5 คุณสมบัติแห่งนักคิดเชิงออกแบบ

    •3C…บันได 3 ขั้นแห่งการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)

    •543…ที่มาและพัฒนาการแห่ง Design thinking process

    •ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)

    •3C + 10คิด = 3D สมการแห่งการออกแบบนวัตกรรม

    •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบ

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงออกแบบ” 3C

11.30 – 13.30 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Solution & Diverge ด้วย แนวคิดการสุ่ม (Random)...เพื่อ Aim 2

    •2S... ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก

    •ART…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)

    •3P…แว่นขยายส่อง Pain Point ไม่พลาด

    •Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ

    •5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype) เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม

    •5W1H…สุดยอดคำถามเพื่อตรวจสอบ&ปรับปรุง Prototype (Starburst technique)

    •ART + 5F + ABC…จุดเปลี่ยนแห่งองค์กรปรับตัวไว

    •ปลดล็อค 9 อุปสรรคคิดสร้างสรรค์

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดนอกกรอบ” ART

13.30 – 14.30 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Solution & Converge ด้วย แนวคิดหมวก 6 ใบ…เพื่อ Aim 3

    •L…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)

    •R…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)

    •12 สัญญาณเพื่อประสานพลังสมอง

    •ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ (Six thinking hats)

    •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน หมวก 6 ใบ จากเค้าโครงเรื่องจริง

    •3 มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย

    •10 Pain Points (โจทย์ปวดใจ)…ที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน

    •Create…6 แนวทางยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทั้งองค์กร

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain & Hand exercise”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ

14.30 - 15.30 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Solution & Diverge ด้วย เทคนิค ดนตรีบำบัด & NLP …เพื่อ Aim 4

    •7ม...อุปสรรคความคิดสร้างสรรค์ (Creativity barriers)

    •2P…เคล็ดวิชาปลดล็อคอุปสรรคความคิดสร้างสรรค์

    •ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)

    •4C…สูตรลับการคิดแบบ “ปิ๊งแว๊บ” (Intuition): ถอดบทเรียนจาก Archimedes’ Eureka

    •7 สุดยอดคำถามกระตุกคิดแบบ “ปิ๊งแว๊บ”

    •3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP

    •15 เคล็ดลับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อฝึกคิดแบบ “ปิ๊งแว๊บ” (AHA Moment!) ด้วยดนตรีบำบัด & ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค คิดแบบ “ปิ๊งแว๊บ ” 4C

15.30 - 16.00 น.ขยายผลฝึกอบรม

    •สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้

    •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: หยุดพักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร ออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด (Design thinking & Innovation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Six thinking hats, 4C, NLP, 3S Music therapy with NLP, Brain Quiz: Picture & Word

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด