หลักสูตร การจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 66980

จำนวนคนดู 1108 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ในองค์กรธุรกิจที่จะต้องพัฒนาในด้านของบุคลากร และบริหารงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนมีเครื่องมือมากมายที่จะสามารถมาช่วยในการบริหารจัดการได้ให้เป็นระบบคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) เป็นอีกส่วนที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าแนวคิดที่สำคัญในการจัดทำระบบคุณภาพเป็นระบบที่จะทำให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆที่จัดทำขึ้นในองค์กรได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บุคลากรเข้าใจความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพโดยผ่านการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะมีบันทึกมีการทบทวนเอกสารต่างๆมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบเอกสารตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพการควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญ ISO 9001 ของระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)

    2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบออกแบบรหัสเอกสารที่เหมาะสมการออกเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขแจกจ่ายเข้าถึงค้นหาได้ง่ายทำลายเอกสาร

    การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่เหมาะสม

    4.เพื่อความเข้าใจวิเคราะห์ระบบเอกสารในองค์กรเพียงพอกับระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือไม่ในปัจจุบัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
ทดสอบก่อนการอบรม

1.เรียนรู้ความเข้าใจความสำคัญของระบบเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001

2.เรียนรู้ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 และในข้อกำหนดสอดคล้องกับการจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสาร

3.เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบออกแบบรหัสเอกสารที่เหมาะสม

4.เรียนรู้วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสาร (Document Control) ให้ได้ประสิทธิภาพ

5.เรียนรู้ในกระบวนการตามข้อกำหนดการควบคุมเอกสาร (Document Control)

    การออกเอกสารใหม่

    เปลี่ยนแปลงแก้ไข

    แจกจ่ายเข้าถึงค้นหาได้ง่าย

    การจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและการสแกนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

    การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ

    ทำลายเอกสารสารสนเทศตามระบบคุณภาพ

    แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบคุณภาพ

6.เรียนรู้วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่เหมาะสม

7.เรียนรู้การวิเคราะห์ทบทวนระบบเอกสารในองค์กรเพียงพอกับระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือไม่ในปัจจุบัน

   สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

ทดสอบหลังการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม40 %

2.ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) QMR หัวหน้าแผนก บุคลการในองค์กร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบคุณภาพ ISO 9001, Document Control, วิธีการปฏิบัติงาน (WI), QMS, การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด