หลักสูตร การจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 66980

จำนวนคนดู 662 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ในองค์กรธุรกิจที่จะต้องพัฒนาในด้านของบุคลากร และบริหารงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนมีเครื่องมือมากมายที่จะสามารถมาช่วยในการบริหารจัดการได้ให้เป็นระบบคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาตรฐาน ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) เป็นอีกส่วนที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าแนวคิดที่สำคัญในการจัดทำระบบคุณภาพเป็นระบบที่จะทำให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆที่จัดทำขึ้นในองค์กรได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านระบบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า บุคลากรเข้าใจความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพโดยผ่านการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะมีบันทึกมีการทบทวนเอกสารต่างๆมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบเอกสารตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพการควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้เกิดความเข้าใจความสำคัญ ISO 9001 ของระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)

    2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบออกแบบรหัสเอกสารที่เหมาะสมการออกเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขแจกจ่ายเข้าถึงค้นหาได้ง่ายทำลายเอกสาร

    การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

    3.เพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่เหมาะสม

    4.เพื่อความเข้าใจวิเคราะห์ระบบเอกสารในองค์กรเพียงพอกับระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือไม่ในปัจจุบัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
ทดสอบก่อนการอบรม

1.เรียนรู้ความเข้าใจความสำคัญของระบบเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001

2.เรียนรู้ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 และในข้อกำหนดสอดคล้องกับการจัดทำเอกสารและการควบคุมเอกสาร

3.เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบออกแบบรหัสเอกสารที่เหมาะสม

4.เรียนรู้วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสาร (Document Control) ให้ได้ประสิทธิภาพ

5.เรียนรู้ในกระบวนการตามข้อกำหนดการควบคุมเอกสาร (Document Control)

    การออกเอกสารใหม่

    เปลี่ยนแปลงแก้ไข

    แจกจ่ายเข้าถึงค้นหาได้ง่าย

    การจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับและการสแกนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

    การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ

    ทำลายเอกสารสารสนเทศตามระบบคุณภาพ

    แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศตามระบบคุณภาพ

6.เรียนรู้วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่เหมาะสม

7.เรียนรู้การวิเคราะห์ทบทวนระบบเอกสารในองค์กรเพียงพอกับระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือไม่ในปัจจุบัน

   สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

ทดสอบหลังการอบรม


ลักษณะการเรียนรู้

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม40 %

2.ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) QMR หัวหน้าแผนก บุคลการในองค์กร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบคุณภาพ ISO 9001, Document Control, วิธีการปฏิบัติงาน (WI), QMS, การเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า