สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )

รหัสหลักสูตร: 67076

จำนวนคนดู 955 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การสื่อสาร (Communication) เป็นประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายแต่ละองค์กรเป้าหมายต้องการบริการและส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ได้คุณภาพให้ลูกค้าประทับใจในองค์กร นั้นหมายถึงบุคลากรในองค์กรต้องได้คุณภาพ เบื้องต้นต้องเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของแผนก และตนเองรวมถึงต้องเข้าใจการส่งมอบงาน และข้อมูลไปยังแผนกต่อไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นั้นคือถ้าให้งานสำเร็จเราต้องมีพูดจูงใจบุคคลอื่นที่ดีรวมถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

     การพูดบางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วการพูดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ เพราะเพียงแค่คำพูดหนึ่งก็อาจทำให้บาดหมางใจกันได้เป็นต้นเหตุของงานที่ผิดพลาดข้อมูลไม่ครบถ้วนทักษะการสื่อสาร และการพูดต้องพัฒนาการใช้ในการทำงานร่วมกัน และความพยายามถ่ายทอดเจตนาให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงกันเรื่องที่เราต้องการถ่ายทอดถูกส่งไปยังฝ่ายรับสาร และผู้รับสารต้องเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจนจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถกระจายข้อมูลได้ตรงวัตถุประสงค์ในงานนั้นๆทักษะการฟังที่ดี เพื่อเข้าใจถึงระดับการฟังของตนเอง และนำไปวิเคราะห์ผู้อื่นสามารถจับประเด็นในการฟัง ไปปรับใช้ในการทำงานและถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลดปัญหาการสื่อสารให้น้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการฟัง การพูด ถือเป็นการสื่อสารที่สำคัญที่จะทำให้งานและชีวิตราบรื่นและประสบผลสำเร็จ


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการใช้คำพูด และวิธีการพูดจูงใจให้งานสำเร็จ

2.ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานในองค์กร

3.ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการฟังนำไปสู่สุนทรียะสนทนาได้ และจับประเด็นในการฟังที่มีประสิทธิภาพ

4.เพื่อสามารถนำไปพัฒนาการสื่อสาร การเขียน การสื่อสารทาง Line การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียงและประยุกต์ใช้ในองค์กร และบุคคลรอบข้างในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 # ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติ สุนทรียะสนทนา Dialogue

 1.  การฟังเชิงลึก (Deep Listening)
 2.  ปัญหาการสื่อสารมักเกิดขึ้นจากการฟังที่ไม่มีประสิทธิภาพพร้อมวิธีแก้ไข
 3.  มารยาทในการฟัง / หลักการ 5 ข้อ เพื่อการเป็นผู้ฟังที่ดี
 4.  การเตรียมความพร้อมในการฟัง
 5.  เทคนิคการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 6.  Work shop

Module 2 # หลักการ แนวทาง วิธีการการจูงใจและหน้าที่ของการสื่อสาร

 1.  เทคนิคการจูงใจให้ได้งานตามเป้าหมาย
 2.  หน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร และลักษณะของการสื่อสาร
 3.  ความเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของบุคคลด้วยหลัก DISC
 4.  อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในองค์กร
 5.  การสื่อสารที่ดี ด้วยหลักการ 5W 1H
 6.  ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร ทำให้งานผิดพลาด
 7.  วิธีการสื่อสาร ประสานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด
 8.  Work shop

Module 3 # ทักษะการพูดโน้มน้าว จูงใจในการทำงาน

 1.  เทคนิคการพูดจูงใจในการทำงานในองค์กร
 2.  ทักษะการพูด ภาษากาย น้ำเสียง ที่เหมาะสม
 3.  วิธีการสื่อสารที่ดี (มีเป้าหมายในการสื่อสาร รู้ให้ชัดเจนว่าสื่ออะไร , สรุปเรื่องที่ต้องการสื่อ, หาวิธีสื่อสารอย่างไร)
 4.  การสื่อสารแบบสันติในการทำงานร่วมกัน
 5.  เทคนิคการสื่อสารด้วยการฟัง
 6.  การสื่อสารทาง Line ที่เหมาะสม
 7.  Work shop
 8.  เน้น Workshop เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในงานได้
 9.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติ ถาม-ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต ( Dialogue to Success )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Dialogue to Success, สุนทรียะสนทนา Dialogue, การสื่อสารที่ดี ด้วยหลักการ 5W 1H, การสื่อสารทาง Line ที่เหมาะสม, ทักษะการพูด ภาษากาย น้ำเสียง ที่เหมาะสม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด