หลักสูตร การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ ( Customer Service Excellence )

รหัสหลักสูตร: 67082

จำนวนคนดู 589 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ ( Customer Service Excellence )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     งานบริการ (Service) บุคลากรบางส่วนอาจไม่ได้คิดอะไรมากนักทำงานเพียงเพื่อการแลกมาของเงินตรา ใช้ในการดำรงชีพของชีวิต และครอบครัวของตนไม่ได้คิดในระยะยาวว่าหากตนเองบริการไม่ดี หรือไม่เหมาะสมทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจและไม่ประทับใจในการบริการนั้นสิ่งนี้ที่เป็นผลทำให้รายได้ของพนักงานอาจลดลงได้เพราะงานบริการที่ลูกค้าไม่ประทับใจ และที่สำคัญคือภาพลักษณ์ขององค์กรผู้ปฏิบัติงานด้านบริการในร้านอาหารต้องมีจิตบริการ (Service mind) มีทักษะในการบริการ เช่น การใช้คำพูด กริยาท่าทางสิ่งที่ควรปฏิบัติกับลูกค้าและไม่ควรปฏิบัติในการบริการ เพื่อนำไปปฎิบัติในการบริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องบริการลูกค้าโดยตรงหรือในจุดที่ลูกค้าสัมผัส (Touch Point) เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายขององค์กร การบริการที่ให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริกรประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำๆตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการร้านอาหารของตนเอง

2.เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ

3.เพื่อรู้จักการใช้คำพูด ภาษากาย การเข้าหาลูกค้าในการบริการ และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

4.เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
  1.  การปรับ Mindset ในงานบริการเพื่อนำสู่การมีจิตบริการ
  2.  เรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า และการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า (Beyond Customer Service)
  3.  เรียนรู้คุณสมบัติของนักบริการที่ลูกค้าความคาดหวังในงานบริการ
  4.  เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในการสื่อสารอย่างมืออาชีพและการพูดในงานบริการการสนทนาทางโทรศัพท์การเข้า พบ-บริการลูกค้า การอธิบาย และการตอบคำถามลูกค้า (ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน Role Play)
  5.  เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการและการรับคำร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ฝึกการเหตุการณ์จริงในการปฏิบัติงาน Role Play)
  6.  ถาม-ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

รูปแบบการสัมมนา

  1.  การบรรยายแบบมีส่วนร่วม40 %
  2.  กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop60 %


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการร้าน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ ( Customer Service Excellence )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Customer Service Excellence, การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ, Beyond Customer Service, การปรับ Mindset ในงานบริการเพื่อนำสู่การมีจิตบริกา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด