หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( Supervisory Skill )

รหัสหลักสูตร: 67343

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( Supervisory Skill )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการดำเนินการขององค์กร หัวหน้างานควรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรโดยหัวหน้างานควรทำความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรในหน่วยงานของตน ทั้งนี้หัวหน้างานจะต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานและบริหารคนเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skill) เป็นการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบัติการเชิงมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-Oriented Practical Workshop) ที่ออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ คือความคิดริเริ่ม (Initiative) การหาข้อมูล (Inquiry) การแสดงความคิดเห็น (Advocacy) การแก้ไข ความขัดแย้ง (Conflict Resolution) การตัดสินใจ (Decision Making) และการวิพากษ์ (Critique)

วัตถุประสงค์

1.ค้นพบ Management Style และศักยภาพในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

2.เรียนรู้ 6 Leadership Competency เพื่อพัฒนาทีมงานและวิธีการทำงาน

3.ปรับมุมมองในการบริหารตนเองและทีมงาน

4.เพิ่มทักษะและความสามารถในการโน้มน้าวใจ

5.พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา
•แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ Grid (Robert R. Blake and Jane Mouton, 1964)

•บทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาองค์กร

•ทฤษฎี 3Rs ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

•บริหารทีมงานแบบพลังร่วม “The Power of Teamwork”

•เทคนิคการจัดการความขัดแย้งภายในองค์กร

•เทคนิคการวิพากษ์และ Feedback เพื่อการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( Supervisory Skill )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ, บทบาทของหัวหน้างาน, ทฤษฎี 3Rs, Management Style, 6 Leadership Competency, พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)