หลักสูตร ISO9001 : 2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR แบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 67738

จำนวนคนดู 75 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ISO9001 : 2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR แบบมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้เน้นให้ QMR และผู้ช่วย QMR ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการ เป็นผู้นำ และดูแลบริหารระบบบริหารคุณภาพองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริบทองค์กร
 และสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ดังนั้น QMR และผู้ช่วย QMR จำเป็นต้องรู้และสามารถบริหารจัดการระบบ เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคต
รวมถึงการบริหารดูแลระบบ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์คุณภาพ การตรวจติดตามภายใน การเปลี่ยนแปลงของเอกสารต่างๆ ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ QMR และผู้ช่วย QMR
ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ในการบริหารระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบริหาร ดูแล ระบบ ISO9001 : 2015อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1

 • วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ ISO9001 : 2015
 • QMR คือใคร
 • Job QMR คืออะไร
 • ใครเป็นผู้จัดทำนโยบาย บริบทองค์กร และบริบทองค์กรคืออะไร
 • Work Shop บริบทองค์กร
 • การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามหลักการ SMART
 • Workshop การจัดทำ Action plan
 • หลักสำคัญในการจัดทำ คู่มือคุณภาพขององค์กร
 • หลักการสำคัญในการจัดทำ Procedure และ WI
 • สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

 วันที่ 2

 • หลักการการจัดทำ Internal Audit และกลยุทธ์ในการดำเนินการจริง
 • เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (แบบใช้เวลาน้อย แต่ให้ผลลัพธ์เหมาะสม)
 • Workshop : เทคนิคการออก CAR/ แก้ CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการการปฏิบัติการแก้ไข และการป้องกัน ( เทคนิค PDCA+ 4W+H( M+S) + R
 • Workshop : การหาสาเหตุที่แท้จริง โดยใช้ก้างปลา + เทคนิคการกำหนดมาตรการปรับปรุง แบบ PDCA+ 4W+H( M+S) + Rสรุปประเด็น
  การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม QMR และผู้ช่วย QMR
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ISO9001 : 2015 สำหรับ QMR และ ผู้ช่วย QMR แบบมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: QMR, ISO9001 : 2015, SMART, Procedure และ WI, Action plan, Internal Audit

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด