โพสต์เนื้อหาตรงประเด็น หาลูกค้าเป้าหมายตรงใจ
การตลาด/การขาย

จำนวนเข้าชม 1192 ครั้ง

โพสต์เนื้อหาตรงประเด็น หาลูกค้าเป้าหมายตรงใจ

Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)

วัตถุประสงค์           การพัฒนาชุดความคิด หรือการปรับ Min...

ดูรายละเอียด

โพสต์เนื้อหาตรงประเด็น หาลูกค้าเป้าหมายตรงใจ

            การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์จำเป็นต้องใช้การโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่สามารถโน้มน้าวใจลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น ยิ่งเป็นการโพสต์ด้วยเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจ แต่การเลือกเนื้อหาที่จะนำมาโพสต์ได้อย่างตรงประเด็นนั้น ต้องอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

1.        ศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การศึกษากลุ่มเป้าหมายต้องรวบรวมข้อมูลทั้งเพศ อายุและการประกอบอาชีพของพวกเขาเหล่านั้น เพราะข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบว่าลูกค้าเป้าหมายมีความสนใจในเนื้อหาโพสต์แบบใด เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของคุณ

2.        โพสต์เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง โพสต์ที่ดีไม่สามารถสำเร็จได้ในคราวเดียว แต่ยังต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนบางครั้งลูกค้าอาจรอคอยให้ถึงเวลาที่จะได้เห็นเนื้อหาที่โพสต์ครั้งต่อไปอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว

3.        โพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า ลูกค้าแต่ละเพศ แต่ละช่วงวัย และแต่ละพื้นฐานอาชีพย่อมมีความสนใจในเรื่องราวใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ควรเลือกโพสต์เนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ อาจสร้างเรื่องราวของสินค้าที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสโน้มน้าวใจให้เลือกซื้อสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

            การโพสต์คือรูปแบบหนึ่งที่นักธุรกิจยุคใหม่ใช้ในการสื่อสารและสร้างความสนใจให้กับกลุ่มลูกค้า แต่โพสต์ที่ดีต้องตรงประเด็น ชัดเจน ทำความเข้าใจง่ายด้วยข้อความที่ไม่ยาวหรือเยินเย้อเกินไป เป็นสิ่งที่ผู้โพสต์ควรติดตามเพื่อนำมาปรับปรุงและสร้างโพสต์ใหม่ ๆ ที่ตรงประเด็นมากกว่าเดิม ยิ่งทำต่อเนื่องก็ยิ่งสร้างโอกาสที่ดีได้มากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรด้าน การตลาด/การขาย ดูวิทยากรทั้งหมด »