registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

ธุรกิจการแพทย์ สุขภาพ


1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Chiang Mai Opening Ceremony
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โครงการเวชนคร (Medicopolis) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 9 หน่วยงาน พร้อมโอกาสสมัครรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ สู่การยกระดับให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านต่างๆ
ดูหมวดหมู่อื่นๆของอาชีพ ไอเดียธุรกิจทั้งหมด