สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ธุรกิจด้านอาหาร

รวมสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร

1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การทำธุรกิจเบเกอรี่ (แบบไม่ใช้เตาอบ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้อบรมต่อเนื่อง 3 วัน มีการวางเงินประกัน 1,000 บาท โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนเมื่อมีจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ดูหมวดหมู่อื่นๆของอาชีพ ไอเดียธุรกิจทั้งหมด