สัมมนาฟรี! โลจิสติกส์...ธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

จำนวนคนดู 806 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! โลจิสติกส์...ธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

กองส่งเสริมการลงทุน ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนาฟรี เรื่อง

"โลจิสติกส์.... ธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30 – 16.00 น.

ณ ห้องอุทัย ชั้น 6 สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

สมัครด่วน! ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ สริสา สุวรรณกูฏ กองส่งเสริมการลงทุนโทร. 0 2253 0561 ต่อ 1114 โทรสาร 02253 2965

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, อบรมฟรี, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, seminar in logistic, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs, สัมมนาฟรี ต้นทุนที่ลดได้คือศักยภาพการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น, SHMS Regional Manager, www.ieat.go.th, สัมมนาฟรี กรกฎาคม 2552, สัมมนาฟรี

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)