สัมมนาฟรี! ผลักดันการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้

จำนวนคนดู 854 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! ผลักดันการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)
  • ทิศทางใหม่ของการลงทุนในภาคใต้
  • การปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, สิ่งแวดล้อม, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ศาลภาษีอากร, อบรมความรู้กฎหมายภาษีอากรแก่ประชาชน, สัมมนาฟรี หลักเกณฑ์การคำนวนกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี CIT, หลักเกณฑ์การคำนวนกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้อง, อ.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด