สัมมนาฟรี! โอกาสการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community :AEC)

จำนวนคนดู 927 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางการรปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลประโยชน์ที่ควรได้รับในตลาดอาเซียนที่จะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะอย่างมีเสรี ในระยะ 6 ปีข้างหน้า (ปี 2558)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด