หลักสูตรอบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 66845

จำนวนคนดู 1741 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตรอบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอมั้ย...?

          1.เจอผิดพลาด ล้มเหลว ทำให้รู้สึกท้อถอยอยู่เหมือนกัน

          2.อยากจะคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ยังคิดไม่ออกเท่าใดนัก

          3.รู้สึกหงุดหงิด รบกวนใจกับคำวิจารณ์คอมเมนต์ เลยทำงานไม่ค่อยจดจ่อนัก

วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างแรงใจและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมอย่างได้ผลและมีความสุข ด้วยแนวคิด 7Q ความฉลาดแห่งอนาคต ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

          1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในสร้างแรงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ด้วย 7Q ทำอย่างไร?

          2.จะพลิกวิกฤติสู่โอกาสด้วยทัศนคติเชิงบวก ทำอย่างไร?

          3.ท่ามกลางความแตกต่าง จะฝึกให้ทุกคนประสานพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ได้อย่างไร?

          4.จะสร้างจิตอาสา เห็นแก่ส่วนรวม ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข..ทำอย่างไร?

          5.จะรับมือกับคำตำหนิวิจารณ์ การถูกปฏิเสธ อารมณ์เชิงลบ ได้อย่างไร?

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

         70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Results)

          • Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่ เทคนิค พลิกความคิด, เทคนิค ระดมสมองด้วยหมวก 6 ใบ, เทคนิค ฉลาดสร้างสุข, เทคนิค รู้ทันฉันโอเค

          • Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ & นวัตกรรม, ภาวะผู้นำประสานพลัง, การบริหารอารมณ์, ฉลาดปรับตัว: ยืดหยุ่น & มุ่งมั่นพากเพียร

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)

1. เข้าใจภาพรวม การสร้างแรงใจและประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแนวคิด 7Q…เพื่อ Aim 1

         •5 คุณสมบัติแห่งความฉลาดแห่งอนาคต 7Q

         •7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต ยุคโลกพลิกผัน

         •VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

         •3R…ไขความลับ ปัญญาล้มลุก (Resilience)

         •10 คิด ไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)

         •CEO’s success story: ถอดบทเรียน 7Q เชิงวิเคราะห์

         •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

         •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ 7Q

         •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจความฉลาดแห่งอนาคต” แบบ 7Q

2. พัฒนา RQ, AQ, CQ ด้วยพลังคิดบวก…เพื่อ Aim 2

         •URO…3 วิธีการมองโลก ชี้ขาดความสำเร็จ

         •Under…5 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ร้าย

         •Over…4 สัญญาณชี้ มองบวกเกินจริง

         •Real…4 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ดี

         •4 มอง...พลิกความคิด ชีวิตติดปีก (Optimism)

         •Steve Jobs’ story: ถอดบทเรียนเชิงวิเคราะห์ด้วย Real + 4มอง

         •Victor…6 เคล็ดวิชาฝึกคิดบวก

         •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Detective”…เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

         •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “พลิกความคิด” 4มอง

3. พัฒนา CQ ด้วยหมวก 6 ใบ (Six thinking hats)…เพื่อ Aim 3

         •L…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)

         •R…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)

         •12 สัญญาณเพื่อประสานพลังสมอง

         •ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ (Six thinking hats)

         •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน หมวก 6 ใบ จากเค้าโครงเรื่องจริง

         •3 มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย

         •10 Pain Points (โจทย์ปวดใจ)…ที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน

         •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain & Hand exercise”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก

         •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ

4. พัฒนา MQ, HQ ด้วย อิคิไก (Ikigai)…เพื่อ Aim 4

         •3P…ความลับของความสุข 3 ระดับ

         •Failure...7 เสียดาย เพราะเลือกผิด

         •Goal…กุญแจ 4 ดอกสร้างความหมายให้ชีวิต

         •8 เก่ง…ความถนัดที่ซ่อนอยู่ (Multiple intelligence)

         •9 คำถาม สำรวจความถนัดที่ซ่อนอยู่

         •Assist…6 แนวทางเสริมสร้างความหมายให้ชีวิต

         •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Giving”…เพื่อเข้าใจคุณค่าแห่งการให้

         •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ฉลาดสร้างสุข” แบบ Goal

5. พัฒนา EQ ด้วย ความคล่องไวทางอารมณ์ (Emotional agility)…เพื่อ Aim 5

         •9 สัญญาณเตือนพร่องอีคิว (Low-EQ signal)

         •Free…4 เคล็ดวิชา รู้ทัน ฉันโอเค (Emotional Agility)

         •CEO’ success story: กรณีศึกษา Free

         •2D…จุดเปลี่ยนเมื่อเผชิญการถูกปฏิเสธ (Rejection)

         •8 สุดยอดคำถามพัฒนา “รู้ทัน ฉันโอเค”

         •Soften…6 วิตามินเสริมอีคิว

         •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Hidden faces”…เพื่อตระหนักถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่

         •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “รู้ทัน ฉันโอเค” Free

6. ขยายผลฝึกอบรม

         •สรุปสาระสำคัญ

         •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: หยุดพักมี 3 ช่วงได้แก่ 10.30, 12.00, 14.30; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

ห้อง null

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรอบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม 7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต, อบรม สัมมนา 2566, Online training, อบรมออนไลน์ 2566, อบรมหลักสูตร 2566, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด