สัมมนาฟรี! การลงทุนใน Single Stock Futures

จำนวนคนดู 839 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! การลงทุนใน Single Stock Futures
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

ลงทุนในหุ้นไม่วุ่นอย่างที่คิด,ความสัมพันธ์ทางตลาดการเงิน, บทบาทและกลไกที่สำคัญของตลาดทุน, วิวัฒนาการและเหตุการณ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,จะเริ่มลงทุนในหุ้นต้องทำอย่าง ไร…ใครช่วยบอกที, ประเภทของกระดานซื้อขายหลักทรัพย์, ประเภทคำสั่งซื้อ-ขาย, เหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับราคาหุ้น เทคนิคในการเลือกหุ้น : วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) วิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท, วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ, การอ่านหนังสือพิมพ์ และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ เทคนิคในการเลือกหุ้น : วิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis, ทฤษฎีดาว (Dow theory), แผนภูมิราคาหุ้น, แนวโน้มและเส้นแนวโน้ม, จุดรับจุดต้าน, เครื่องมือช่วยหาแนวโน้มราคาหุ้น, การอ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิค เทคนิคและกลยุทธ์การลงทุน การเสวนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน สิทธิของคุณ...คุณรู้แค่ไหน อยากซื้อหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร, คุณเข้าใจสิทธิของผู้ลงทุนแค่ไหน, ข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรติดตาม หมายเหตุ:โครงสร้างหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด