อบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่นที่ 3

รหัสหลักสูตร: 21282

จำนวนคนดู 2369 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Android ซึ่งทํางานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเล็ตได้รับความนิยมอย่างสูง มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ออกมาจําหน่ายอย่างมากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จอภาพมีขนาด
ใหญ่ ความเร็วในการประมวลผลสูง มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น GPS, Accelerometer Sensor, Camera, Multi-Touch Screen มีเทคโนโลยี 3G ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทําให้มีการใช้งาน Android กันอย่างแพร่หลาย และสามารถทํารายได้ให้กับผู้พัฒนาโปรแกรม หรือนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 


วัตถุประสงค์

      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์และบริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ทได้ เน้นการเขียนโปรแกรมแล้วทดสอบกับเครื่องจริง (มีเครื่องจริงให้ผู้เข้าอบรมใช้งาน)

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. การสร้าง GUI - Custom View , Animation 
  2. การเขียนโปรแกรมใช้งาน SQLite Creating & Modifying Databases 
  3. การเขียนโปรแกรมใช้งาน GPS - Access GPS , Google , Map , Overlay 
  4. การเขียนโปรแกรมใช้งาน Sensor - Accelerometer , Multi-Touch 
  5. การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - Vibrating , Rebooting 
  6. การเขียนโปรแกรมใช้งาน ระบบ Network - Wifi , Bluetooth 
  7. การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Web Service - JSON , XML , HTTP , Facebook 
  8. การเขียนโปรแกรมแบบ Background Service - Service , Thread , Timer
รุ่นที่ 3 : วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557 

เวลา 09.00-17.00น.


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android, ยศธร ภูมิสุทธิ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด