อบรม หลักสูตรโซล่าเซลล์ใหม่ 2014 รุ่น11

รหัสหลักสูตร: 21286

จำนวนคนดู 7848 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

บันไดสู่ความสำเร็จบนเส้นทางสายธุรกิจโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) เหมาะสำหรับนักธุรกิจรายใหม่ที่ต้องการมีร้านขายโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) เป็นของตัวเอง, หน่วยงานราชการ, อบต., โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, นักธุรกิจ, นักศึกษา, พ่อบ้าน, แม่บ้าน, บริษัท, ห้าง, ร้านค้า ที่ต้องการนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด รู้ลึกการคำนวน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง ทุกคำตอบของความสำเร็จค้นหาได้แล้ว ที่ TCT ศูนย์รวมพลังงานทดแทนของคนไทย


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

   1. รู้เรื่อง โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   2. รู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า การคำนวนโหลด หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   3. รู้เรื่อง แบตเตอรี่สำหรับใช้เก็บประจุไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์ หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   4. รู้เรื่องเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   5. รู้เรื่องสร้างไฟใช้เอง ภาคทฤษฎี พร้อมพิสูจน์ของจริง
   6. รู้เรื่องสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   7. รู้เรื่องโซล่าเซลล์กับเครื่องปรับอากาศ หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   8. รู้เรื่องโซล่าเซลล์กับปั๊มน้ำและมอเตอร์ หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
   9. รู้เรื่องสำรองไฟไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. พลังงาน มีหลายรูปแบบ, มาจากไหน ไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เอง โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ และหลักการทำงาน ชุดผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar Set)
2. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)
     ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้
     การต่อแผงโซล่าเซลล์ แบบอนุกรม,แบบขนาน,แบบผสม
     คอนโทรลเลอร์ (Charge Controller)
     หลักการทำงานของคอนโทรลเลอร์
     แบตเตอรี่ (Battery)
     ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่รถยนต์ และ Deep Cycle Battery
     การต่ออนุกรมแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า
     การต่อขนานแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า
     การต่อแบบผสมแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มแรงดันและกระแสไฟฟ้า
3. อินเวอเตอร์ (Inverter)
     อินเวอเตอร์ชนิด Pure Sine Wave
     อินเวอเตอร์ชนิด Modified Sine Wave
     อุปกรณ์ไฟฟ้า (โหลด)
     อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับกระแสตรง DC เช่น พัดลม หลอดไฟ 12-24V.
     อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับกระแสสลับ AC เช่น ทีวี ตู้เย็น 220V.
     การคำนวณชุดโซล่าเซลล์
     ขั้นตอนการออกแบบและคำนวณ ระบบพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์
     ตำแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
4. ขนาดสายไฟสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
5. การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Wiring Diagram)
6. ตั้งสูตรการคำนวน

     การคำนวนชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่รถยนต์ )
     การคำนวณชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่ Deep Cycle )
     การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( แบตเตอรี่รถยนต์ )
     การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( Deep Cycle )
     ตั้งโจทน์และทำบททดสอบ
     การคำนวนชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่รถยนต์ )
     การคำนวณชุด Solar Set 12V ( ใช้คู่กับแบตเตอรี่ Deep Cycle )
     การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( แบตเตอรี่รถยนต์ )
     การคำนวนชุด Solar Set 12V/220V ( Deep Cycle )
     การเชื่อมต่อสายไฟ
     การซ่อมแก้ไขแผงโซล่าเซลล์
     การบำรุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์
     การบำรุงรักษาแบตเตอรี่
     ระบบของโซล่าเซลล์ “off-grid system” or battery-based systems
     ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมสายส่ง (Grid connected หรือ Grid tie solar energy system)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โซล่าเซลล์ใหม่ 2014 รุ่น11

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด