ศาสตร์และศิลป์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าประทับใจ

รหัสหลักสูตร: 22204

จำนวนคนดู 1177 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 

พนักงานขายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จสาเหตุหลักพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของความสามารถใน
การขายตัวเองก่อนที่จะเริ่มขายผลิตภัณฑ์การสื่อสารและบุคลิกภาพมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเรียกศรัทธาจากลูกค้าจนกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขาย นอกจากนี้การนำเสนอก็ต้องสร้างความประทับใจเช่นกันแต่มักพบว่าพนักงานขายมักตกม้าตายจากการนำเสนอขาย แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆจะมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ถือเป็นจุดขายชัดเจนก็ตาม

การนำเสนอขายด้วยการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการนำเสนอขายด้วยการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การนำเสนอขายและเทคนิคการสื่อสารกับลูกค้ารวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ ศาสตร์ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอการเสนอประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น พร้อมกับจะได้ฝึกศิลป์หรือทักษะในการนำเสนอฝึกทักษะการพูดและการฟังลูกค้ารวมถึงการเน้นย้ำและโน้มน้าวความสนใจของลูกค้าให้เห็นความสำคัญของคุณค่า(Values) ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์จนทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการนำเสนอขายด้วยการสื่อสารอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
  2. เพื่อฝึกฝนทักษะการนำเสนอขาย รวมถึงทักษะด้านการโน้มน้าวลูกค้าให้สนใจและตัดสินใจซื้ออย่างเต็มใจ
  3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการนำ ศาสตร์และ ศิลป์ของการนำเสนอขาย ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างได้ผลดีเลิศ จนบรรลุเป้าหมายในการขาย
หัวข้ออบรมสัมมนา

Workshop 

 

  1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ
  2. การวางแผนการขายให้เหมาะเจาะกับกลุ่มลูกค้า

3.   สร้างให้นักขายให้ขายอย่างมืออาชีพ

      (ทุกขั้นตอนจะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)

·        -เรียนรู้ใครคือลูกค้าที่คุณต้องไปขาย

การเตรียมตัวของพนักงานขาย-เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง

การนัดหมายลูกค้า -นัดอย่างไรให้ลูกค้ารับนัด

การเปิดการขาย เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย

การวิเคราะห์โอกาสการขาย โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร

การนำเสนอผลิตภัณฑ์-นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง

การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง -จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

·        เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า

การปิดการขาย-ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ออร์เดอร์

การติดตามผลและบริการหลังการขาย-บริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและซื้ออีก

4.   

·        /สื่อสารให้น่าสนใจ

·        เทคนิคการพูด/สื่อสาร เพื่อการนำเสนอ

  1. ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

(สิ่งที่นักขายต้องทำ เพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่น)

  1. การทบทวนการขาย ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก
  2. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย

(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค /ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)

  1. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 

 ใบประกาศนียบัตร : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ศาสตร์และศิลป์การนำเสนอผลิตภัณฑ์, การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด