เทคนิค และข้อควรระวัง การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลด้าน AEC/FTA การค้าชายแดน และ INCOTERMs เพื่อการ Negotiate ธนาคาร ตามเงื่อนไข L/C

รหัสหลักสูตร: 22332

จำนวนคนดู 1020 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

 ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญต่างๆที่จะต้องพิจารณาในเอกสารต่างๆ ตามกรอบของ AEC/FTAการค้าชายแดน และ INCOTERMsรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ได้เงินหรือสินค้าครบตามสัญญาซื้อขาย และ L/Cและข้อควรระวังต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาด อันอาจจะเกิดขึ้นโดยการศึกษาวิธีการและหลักการ รวมถึงฝึกหัดทำ CASE STUDY ในรูปWORKSHOP เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด