ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์จากผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2557)

รหัสหลักสูตร: 22715

จำนวนคนดู 2095 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำเรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำ
หัวข้ออบรมสัมมนา

•21st Century Leadership ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (3 ชั่วโมง)

•Leadership Thinking การพัฒนาระบบความคิดสำหรับผู้บริหาร (3 ชั่วโมง)

•Leadership Development แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ (3 ชั่วโมง)

•Leadership and Change Management ภาวะผู้นำกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (6 ชั่วโมง)

•The Secret of Leadership Power การสร้างภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (3 ชั่วโมง)

•Applied Leadership: The Three Kingdoms บทบาทภาวะผู้นำ: บทเรียนจากสามก๊ก (3 ชั่วโมง)

•Strategic Management : The lesson of experience ผู้นำกับการบริหารเชิงกลยุทธ์: บทเรียนจากประสบการณ์ (3 ชั่วโมง)

•Key to Success: The Lesson of Experience เส้นทางการบริหารสู่ความสำเร็จ: บทเรียนจากประสบการณ์ (3 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, ผู้นำ, Leadership

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด