ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

รหัสหลักสูตร: 23166

จำนวนคนดู 385 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความแตกต่างและโดดเด่นที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยใช้ภูมิปัญญาและข้อมูลสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือต่อยอดการพัฒนา 

หัวข้ออบรมสัมมนา

 ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http:// ip.kku.ac.th/register1.html

****** อบรมเบื้องต้น  จ. ขอนแก่น

(สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่นอกเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้จัดสนับสนุนค่าที่พักคืน 22 ธันวาคม 57)

**** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2558

              เพื่ออบรมต่อยอด วันที่ 28 - 30 มกราคม  2558  (จำนวน 18 ผลงาน)

 

 สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่  คุณจิตตะวดี  หล้าหา   สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ชั้น  2  สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2   ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002   โทรศัพท์/โทรสาร  0-4320-2733,  

มือถือ :  09-1129-5983, 08-6451-4455

E–mail address jittla@kku.ac.th  

ดาวโหลดใบสมัครและสมัครออนไลน์  http://ip.kku.ac.th/register1.html 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด