อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงานเชิงรุก (THE ART OF PROACTIVE WORKING)

รหัสหลักสูตร: 66049

จำนวนคนดู 2160 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงานเชิงรุก (THE ART OF PROACTIVE WORKING)
รอบที่

1

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 - 16:00 น.

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

     ความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการแข่งขันในโลกธุรกิจทำให้รูปแบบการทำงานของแต่ละคนต้องเปลี่ยนไป โดยจะมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องมีเป้าหมายชัดเจนขึ้น เช่น การทำงานเชิงรุก (Proactive)ยิ่งในยุคโรคระบาด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน การก้าวทัน รวมถึงการปรับตัวขององค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่บ้าน( Work from home ) นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองให้มากขึ้นแล้ว รูปแบบการทำงานก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

          

     การทำงานแบบ Proactive นั้นเป็นลักษณะการทำงานของคนที่ชอบคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมถึงสามารถคาดการณ์ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นจริงเสียก่อน ตรงกันข้ามกับการทำงานแบบ Reactive ที่เป็นการทำงานเชิงรับ หรือการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเอง การทำงานเชิงรุกเน้นความมุ่งมั่นในเป้าหมาย เชื่อมั่นในศักยภาพของคนทำงาน รวมไปถึงการยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ย่อท้อ จนกว่างานนั้นจะประสบผลสำเร็จ คนทำงานแบบ Proactive มักเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้าเชิงลบด้วยการทำงานเชิงบวก ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหา และหวังผลความเป็นเลิศในงานของตนเอง เรียกง่าย ๆ ว่าคนคุณภาพแบบนี้แหละที่องค์กรและสังคมต้องการอย่างแท้จริง คนทำงานยุคใหม่ต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยตนเอง เริ่มจากการรักในสิ่งที่ทำ ใส่ใจและให้ใจกับการทำงานอย่างเต็มร้อย ไม่รอให้หัวหน้าหรือบุคคลอื่นมาคอยกำกับหรือสั่งการในสิ่งที่เราสมควรทำสมควรคิดได้ด้วยตัวเอง ต้องเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน และต้อง Proactive กับงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแตกต่างและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของเรา ยกระดับตนเองให้กลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจและความสำคัญของการทำงานเชิงรุกในยุคการเปลี่ยนแปลง

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเชิงรุกและ ก้าวสู่การทำงานเชิงรุกที่ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการและวิธีการวางแผนการทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ แบ่งปัน และฝึกปฏิบัติด้วยการแชร์ประสบการณ์การทำงานและระหว่างเพื่อนร่วมงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย


Session 1 Change Management Overview

                      - New world New life 

                      - เปลี่ยนแนวคิดการทำงานเชิงรับสู่เชิงรุก

                      - Change for Chance to success

                      - พลังแห่งการทำงานเชิงรุก

                      - กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุกที่ทรงประสิทธิภาพ


Session 2 Case Studies

                      - 5 P’s การทำงานเชิงรุก (Proactive Working Model – 5P’s)

                      - Positive to Proactive Working

                      - คิดแบบผู้ชนะ ลงมือทำอย่างนักรบ

                      - ศิลปะและกลยุทธ์การทำงานเชิงรุก

                      - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

                      - กรณีศึกษา “ความสำเร็จจากการทำงานเชิงรุก”


Session 3 Class Sharing

                      - การบริหารเวลาจัดการเวลาเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ

                      - การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานแบบ Call tree

                      - การสร้างและพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยการทำงานเชิงรุก

                      - สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุกในองค์กร

                      - กิจกรรมกลุ่ม “SSS – Share Success Story”


Session 4  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

                      - ร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์สู่การทำงานเป็นทีมเชิงรุก

                      - สรุปเนื้อหาโดยรวมและวิธีการนำไปใช้

                      - Q and A


วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และ พนักงานทั่วไป 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงานเชิงรุก (THE ART OF PROACTIVE WORKING)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

1,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ศิลปะการพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่การทำงานเชิงรุก, THE ART OF PROACTIVE WORKING, อบรมทักษะพนักงาน, อบรมการทำงานเชิงรุก, อบรมศักยภาพพนักงาน, อบรมพัฒนาพนักงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน