หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรองผ่านช่องทาง Online และ Offline”

รหัสหลักสูตร: 67206

จำนวนคนดู 215 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรองผ่านช่องทาง Online และ Offline”
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าการเพิ่มความรู้ และการให้ประสบการณ์ส่งต่อแบบทางลัดด้านการขายถือเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผลโดยเฉพาะในยุคที่ต้องมีการนำเสนอขายที่รวดเร็วฉับไวตรงใจลูกค้า ซึ่งเป็นช่องทางอื่นใดไปไม่ได้นอกจากการเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าได้เร็วสุดในตอนนี้

     หลักสูตรนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานขายและทีมงานในทุกระดับได้มีความเข้าใจในการนำเสนอเพื่อการขายในรูปแบบที่ต้องโต้ตอบ และการนำเสนอผ่านแอฟพิแคชั่นต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์เพราะในทุกช่วงจุดสัมผัสระหว่างลูกค้า และพนักงาน การขายแบบไม่สร้างแรงกดดัน ให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข ทำงานของพนักงานขายและลูกค้าก็ได้ในสิ่ง ที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบางครั้งการนำเสนอขายรูปแบบออนไลน์จึงเป็นการสร้างฐานลูกค้าแบบยั่งยืน

     การเสนอขายและปิดการขายประเภทออนไลน์เพราะพนักงานขายในยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่การขายหรือตอบแชตลูกค้าที่ลูกค้าถามมาเท่านั้นแต่ในยุคสมัยที่พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าเปลี่ยนรายวันการขายจึงไม่ได้คู่กับแค่การบริการแต่มากกว่านั้นคือการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ หลายคนเรียกว่า “ที่ปรึกษาด้านการขาย”

     การเสนอขายและปิดการขายรูปแบบออฟไลน์เป็นอีกวิธีที่หลายๆ คนบอกว่าง่ายแต่จริงๆ แล้วถ้าทำพลาดนิดเดียวอาจเสียโอกาสไม่ได้แม้กระทั่งการนำเสนอขายใดๆ ซึ่งวิธีการนี้จะต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลปะในการพูดรวมถึงบุคลิกภาพที่ดูดีน่าเชื่อถือ จิตวิทยาที่เหนือชั้นในการควบคุมเกมส์ลูกค้า

     ดังนั้นการตอบแชตหรือการพบหน้าลูกค้าในรูปแบบการเสนอขายเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดการนำเสนขายที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยหลายสิ่งที่มีองค์ประกอบเป็นตัวเร่งในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า บางครั้งอาจจะจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอเทคนิคปิดการขายรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงจิตวิทยาเพื่อการต่อรองในรูปแบบต่างๆ

     หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบุคคลและเทคนิคปิดการขายผ่านบทสนทนาทางการตอบแชตและพบเจอต่อหน้าลูกค้าในรูปแบบการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ที่แตกต่าง เพื่อความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จด้านการเสนอสินค้าและปิดการขายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะอย่าลืมสิ่งสำคัญไปว่าการตอบแชตปิดการขายจะเกิดขึ้นในไม่กี่ประโยคและภายในไม่เกิน 4 นาทีเท่านั้นเอง


วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารได้เข้าใจหลักการเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขายให้กับตนเองและทีมงานขายได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

    2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารได้เรียนรู้เทคนิคปิดการขายในรูปแบบใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละแบบ

    3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้บริหารสามารถเอาความเข้าใจและเทคนิคไปใช้ในการนำเสนอขายสามารถเลือกเทคนิคและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองจากการฝึกอบรมต่างๆ นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา

Part 1: ปรับกลยุทธ์การขาย Online

- เปิดโลกการขายผ่านรูปแบบออนไลน์

    กิจกรรมที่1 ละลายพฤติกรรมปรับการเรียนรู้กล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็น

    กิจกรรมที่ 2 ดึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเองมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างยอดขาย

    สร้างเครื่องมือ และรูปแบบการขายออนไลน์ ด้วยอะไรได้บ้าง

 •  LINE CHAT
 •  TIKTOK
 •  YouTube
 •  Facebook
 •  Instagram

    กิจกรรมที่ 3 ฝึกสร้างเครื่องมือช่วยขายผ่านแอฟพิเคชั่นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

 

Part 2: ปรับกลยุทธ์การขาย Online

- วางแผนการขายผ่านรูปแบบออนไลน์

    การสร้างบทสนทนารูปแบบอัตโนมัติ Chat bot

    ประโยคเสนอขายง่ายๆ แต่ได้ใจลูกค้า

    เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการผ่านแชต

    การสร้างทางเลือกแบบบีบบังคับทางจิตวิทยาให้ลูกค้า

    ประโยคปิดการขายที่ลูกค้าพอใจลดแรงกดดัน

    กิจกรรมที่ 4 ฝึกสร้างการสนทนาผ่านการแชตในรูปแบบต่างๆ วิทยากรจะมอบหมายโจทย์ในสถานการณ์ที่แตกต่างให้


Part3: ปรับกลยุทธ์การเสนอขายแบบ Face to face

- กลยุทธ์การเสนอขายและปิดการขายแบบมืออาชีพ

    ขั้นตอนและจังหวะในการนำเสนอขายแบบวิเคราะห์การแสดงออกลูกค้า

    การตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ

    กรณีศึกษา ลูกค้าเจ้าปัญหา, การปิดการขายแบบยั่งยืน,การสร้างความสัมพันธ์

 •  ตอบแชตอย่างไรจึงขายได้ขายดี (เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ) แบบมีเงื่อนไข
 •  สิ่งที่พนักงานขายต้องรู้ก่อนขาย (Sales tools)

    รู้ข้อมูลองค์กร

    รู้สินค้าและบริการ

    รู้ความสามารถด้านการขายในตนเอง

 •  กระบวนการในการทำแผนกลยุทธ์การขาย
 •  ขั้นตอนปิดการขายแบบเซียนเนียนเหมือนไม่ได้ขาย
 •  กรณีศึกษาอันเกิดจากลูกค้าปฏิเสธซื้อสู่แนวทางการปิดการขายแบบลูกค้าคือผู้ชนะ


Part4: ปรับกลยุทธ์การเสนอขายแบบ Face to face

- การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบการตอบแชต

 •  กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลดการต่อรองแบบได้ไม่มีเสีย
 •  อ่านใจลูกค้าก่อนพิมพ์บทสนทนาลดการปฏิเสธซื้อ
 •  ประเภทของการเจรจาต่อรองในรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ
 •  กิจกรรมที่ 5 ฝึกการเจรจาต่อรองแบบสถานการณ์ที่หลากหลาย
 •  ถามตอบ
 •  สรุปเนื้อหาโดยรวม


ลักษณะการเรียนรู้

 •  การบรรยายใช้รูปแบบ Storytelling
 •  บรรยาย 40%
 •  กิจกรรม40%
 •  ถามตอบ20%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 1.  ทำให้องค์กรได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานขายอย่างชัดเจน
 2.  ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสการคิดการพูดการสื่อสารเชิงบวกผ่านการตอบแชตลูกค้ามากขึ้น
 3.  ผู้เข้าอบรมคิดบวกมากขึ้นทั้งกับปัญหาในการทำงานและมุมมองด้านบวก
 4.  ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานแบบมืออาชีพ Be Proactive ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆ กำลังใจยังเข้มแข็ง
 5.  นำความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการเรียนและทำกิจกรรมที่ได้จากการอบรมนำกลับไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์การขายจริงอย่างมืออาชีพ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรองผ่านช่องทาง Online และ Offline”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคปิดการขายด้วยการเจรจาต่อรอง, ปรับกลยุทธ์การเสนอขายแบบ Face to face, ปรับกลยุทธ์การขาย Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด