อบรมภาษาอาหรับสำหรับมัคคุเทศก์ฟรี รุ่น 1

จำนวนคนดู 906 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมภาษาอาหรับสำหรับมัคคุเทศก์ฟรี รุ่น 1
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ความต้องการของสินค้าและบริการลดลง, สัมมนา หัวข้อ “Gen-me ค่านิยมหรือความเป็นจริง”, สัมมนา โอกาสการค้าการลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, อังคารที่ 20 ตุลาคม 2552, ณ โรงแรมเฟลิกซ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด