หลักสูตร One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่งด้วยเทคนิคแบบ CCS

รหัสหลักสูตร: 67054

จำนวนคนดู 921 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่งด้วยเทคนิคแบบ CCS
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ทักษะการรวบรวมสรุปและนาเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วนในกระดาษ A3 1ใบ เป็นทักษะที่ Toyota และองค์กรชั้นนาของญี่ปุ่นนามาใช้ในการเรียบเรียงข้อมูลให้กระชับตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทางานจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วยเทคนิคสรุปทุกอย่างแบบ CCS (Clarify , Classify , Simplify) จะช่วยให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารตรงประเด็นเป็นหมวดหมู่และเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสรุปเรียบเรียงข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีตรรกะ

2.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารให้เกิดการตัดสินใจได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อประโยชน์ในการสร้างสินทรัพย์ทางปัญญาด้วยการสรุปงานบนกระดาษหนึ่งใบในการสนับสนุน และเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.องค์ประกอบในการรายงานของ One Page Summary

2.วิธีการเขียนสรุปรายงานที่สั้นครบ และตอบประเด็น

3.รูปแบบการสื่อสารด้วยเอกสารสาหรับคนแต่ละประเภท

4.การสร้าง One Page Summary

5.เทคนิคการปรับคำในรายงานให้อ่านง่ายจำง่ายและน่าสนใจ

6.ฝึกทำสรุปรายงานด้วย One Page Summary


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่งด้วยเทคนิคแบบ CCS
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: One Page Summary กระดาษหนึ่งใบเข้าใจทุกสิ่งด้วยเทค, One Page Summary, วิธีการเขียนสรุปรายงาน ที่สั้น ครบ และตอบประเด็น, เทคนิคการปรับคาในรายงานให้อ่านง่ายจำง่ายและน่าสน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้