เทนิคการเป็นวิทยากร-สอนสนุก

รหัสหลักสูตร: 27979

จำนวนคนดู 811 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม


ดังนั้นการเป็นวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะเทคนิคต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน เช่นการพูด การสื่อสาร การจัดกิจกรรม มีความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดที่เป็นศิลป์  ความต้องการด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟัง การสร้างบรรยากาศให้ชวนฟังและติดตาม ฯลฯ ถ้าสามารถทำได้ตามที่รู้และที่เข้าใจหรือสามารถผูกศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม  บุคคลนั้นก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้หรือสามารถทำงานในหน้าที่ตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทุกครั้งไป

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเป็นวิทยากร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคและหลักการต่างๆไปในการเป็นวิทยากรและการบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อชี้ให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพในการทำหน้าที่วิทยากร

หัวข้ออบรมสัมมนา

ภาพรวมของวิทยากร บทบาทภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของวิทยากร

2.     

3.     

4.     

5.     เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิทยากร, มืออาชีพ, ฝึกอบรม, Trainer, Training, ดร.บัญญัติ บุญญา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด