การออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์ส ดีซี

รหัสหลักสูตร: 34427

จำนวนคนดู 552 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.สามารถนำความรู้ที่ได้ติดตัวไปประกอบวิชาชีพช่างติดตั้งปั๊มน้ำได้

2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

2.หลักการทำงานของอุปกรณ์โซล่าเซลล์และปั๊มน้ำซับเมอร์ส

3.การต่อวงจรแผงโซล่าเซลล์ของปั๊มน้ำ

4.การลงมือปฏิบัติการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

5.การลงมือปฏิบัติการติดตั้งปั๊มน้ำซับเมอร์ส

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: งานอบรม, การออกแบบ, ปั๊มน้ำซับเมอร์ส, แผงโซล่าเซลล์, บ้านแดดดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด