registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

NEC 60 with Kenan Institute Asia

จำนวนคนดู 415 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
NEC 60 with Kenan Institute Asia
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมประจำปี 2560 (New Entrepreneur Creation: NEC 60) 

สร้างเสริมขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

จัดโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นปีที่ 12 ด่วน! 

รับจำนวนจำกัดเพียงคลาสละ 35-40 ท่านเท่านั้น

หัวข้ออบรมสัมมนา


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: NEC60, อบรม60, อบรมNEC, อบรมผู้ประกอบการ, สัมมนาผู้ประกอบการ, NEC