registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

“บัญชี” พา “รวย” แล้วคุณจะได้รู้คำตอบว่า “รวย” ด้วย “บัญชี” เขาทำกันอย่างไร

จำนวนคนดู 448 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“บัญชี” พา “รวย” แล้วคุณจะได้รู้คำตอบว่า “รวย” ด้วย “บัญชี” เขาทำกันอย่างไร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

คือ การอ่านค่าตัวเลขทางการบัญชีให้เป็นเช่น  สิ้นค้าไหนขายดีกำไรน้อยหรือสินค้าไหนขายได้น้อยแต่กำไรดีแยกประเภทของเงินให้ออก เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆแม้แต่ในสภาพวะการณ์ที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับทุกสภาพของธุรกิจที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นได้

งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการ นโยบาย และผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อย เพียงใด การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินในอันที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการ เป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้ สมรรถภาพในการหากำไรและสมรรถภาพในการดำเนินงาน หากธุรกิจพบปัญหาในการดำเนินงานจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในงบการเงินมาทำการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์หรือคาด การณ์ถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ผู้ที่ทำให้ท่านรู้จักคำว่า บัญชี  พา รวย

หัวข้ออบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์

-         -  

-          - 

-          - 

-          - 

-          - 

-          - เ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

-        -  

-          - 

-          - 

-          - 

-          - 

-          - 

-          - แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

         อ.มานพ     อิ่มอุระ

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บัญชี, การเงิน, สปา, อบรม, ร้านอาหาร, เครื่องสำอาง

รีวิวและบรรยายการเรียน

รีวิว2

รีวิว3

รีวิวและผลงานของผู้ที่ผ่านการอบรมกับเรา4

รีวิวและบรรยายการเรียน5