โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดชลบุรี

จำนวนคนดู 886 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักสูตรการฝึกอบรม

1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs

2.การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

3.การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ

4.การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ

5.การบริหารองค์กร บุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6.การเขียนแผนการลงทุนรายบุคคล

7.บริการปรึกษาแนะนำ แนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ตลาดญี่ปุ่น, NEC ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, การบริหารองค์กรและบุคลากร, การเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล, การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ, หุ้นส่วนผู้จัดการ, รู้จักการวางแผนทางการเงิน, การจัดการความสัมพัน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด