เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

จำนวนคนดู 180 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เสาหลักสำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจการจำแนกสินค้าในองค์กรออกเป็นประเภท และเข้าใจหลักการวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อสินค้าในแต่รายการผ่านหลัก Supply Positioning Model รวมทั้งเข้าใจมุมมองของผู้ค้าที่มีต่อองค์กร ผ่านหลัก Supplier Perception Model.

2.ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเข้าใจหลักการคัดเลือกผู้ค้า รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม

3.ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงวิธีการออกแบบและเขียนข้อกำหนดสำหรับใช้ในกระบวนการจัดซื้อ

4.เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ในงานจัดซื้อต่าง ๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Part 1: Strategic Procurement (2 hours)

1.หลักการของ Supply Positioning Model (พร้อม Workshop)

-การวิเคราะห์ปริมาณสั่งซื้อ Spend Analysis

-การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าหรือบริการ Supply Risk Analysis

-กลยุทธ์การจัดซื้อสำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามหลัก Supply Positioning Model

2.หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept

Part 2: Criteria and Tools for Supplier Selection (2 hours)

3.หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ

-ตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบว่าซื้อหรือเช่า ผ่านหลักคิดต้นทุนรวม (Total Cost of Ownership – TCO)

-ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคา

4.เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า (พร้อม Workshop)

-หลักการ Weighted Average Method

-หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)

Part 3: Procurement Regulation Design (2 hours)

5.ระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Principle of Procurement and Procurement Regulation

6.ความจำเป็นของระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Necessary of Principle of Procurement and Procurement Regulation

7.ความสัมพันธ์ระหว่างระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Relationship between Principle of Procurement and Procurement Regulation

8.หลักการเขียนระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ How to write Principle of Procurement and Procurement Regulation

9.หัวข้อที่จำเป็นต้องมีในข้อกำหนดการจัดซื้อ Content of Procurement Regulation

10.วิธีการกำหนดอำนาจดำเนินการ (Authority Table) สำหรับการจัดซื้อ How to define Authority Table on Procurement

11.ตัวอย่างระเบียบการจัดซื้อ และ ข้อกำหนดการจัดซื้อ Example : Principle of Procurement and Procurement Regulation

12.หลักการเขียนข้อกำหนดงาน (Term of Reference – TOR) How to write Term of Reference


วิทยากร
วิทยากร: อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การขาย, ความสำคัญ, กระบวนการ, จัดซื้อ
บริหารช่องทางการขาย TRADITIONAL TRADE ในยุค Marketing 4.0 ให้รอด
11800บาท
มุ่งเน้นพัฒนาและคิดวิเคราะห์ในช่องทาง Traditional Trade เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจจริง โดยรู้หลักการและทดลองปฏิบัติจริง
ทักษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
4,500บาท
การขายจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายการขาย การจัดทำแผนการขายที่ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
การวางแผนการจัด marketing event
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
3800บาท
การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากขึ้นของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้องค์กรหันมาใส่ใจกับการทำการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มากขึ้น   วัตถุประสงค์
สร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ด้วยตาราง 8 ช่อง
9,000บาท
การตลาดมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ยุค1.0 จนถึงปัจจุบัน 4.0 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามพฤติกรรมของคนในยุคโซเชี่ยลมีเดียที่แตกต่างจากคนในยุคก่อนหน้าอย่างมาก ดังนั้นหลักการคิดกลยุทธ์การตลาดก็มีมากมายจนเกิดให้สับสนว่าจะใช้หลักการอะไรดีในการคิดกลยุทธ์ทางการ
เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุก ยุค 4.0
4,500บาท
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
The Art of Managing Your Sales Team
19500บาท
“ในโลกการทำงาน ตัวคุณเก่งอย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องสร้างทีมให้เก่งเหมือนคุณด้วย ถ้าหัวหน้าเก่งคนเดียว หัวหน้าก็คงจะทำงานคนเดียวได้ แต่การทำงานทุกอย่างต้องอาศัยทีม ถ้าทีมเก่งงานก็จะไปต่อได้ดีและรวดเร็ว” (เครดิต: มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, ผู้ก่อตั้ง Facebook)
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Sales 4.0
6800บาท
เคล็ดลับระเบิดยอดขาย ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0 ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization
ขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง
3500บาท
เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up) เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และแผนการขายใหม่ๆ ให้กับนักขายทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มแนวคิดการอบรมใหม่สำหรับหัวหน้าทีมขายที่จะนำไปเทรนให้กับนักขายในทีมได้