คอร์สัมมนา “ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001: 2015”

จำนวนคนดู 555 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

          การตรวจประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบตามมาที่รุนแรง เช่น ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวน ความไม่พอใจของลูกค้าและการไม่สอดคล้องตามกฎระเบียบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มทักษะการตรวจประเมินของท่านในมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในระดับสากล และการเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในของท่าน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน เช่นเดียวกับ การรายงานและการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ในกรณีที่จำเป็น 

 หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน การประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน การรวบรวมและเผยแพร่รายงานการตรวจประเมิน และกิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข


หัวข้ออบรมสัมมนา
•แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 19011: 2011

•การประยุกต์ใช้แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001: 2015

•การวางแผน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน

•การจัดทำและการแจกจ่ายรายงานการตรวจประเมิน

•การเสร็จสิ้นการดำเนินการตรวจประเมินและการติดตามผลตรวจประเมิน

•เตรียมการ ดำเนินการ และติดตามของ กิจกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001: 2015

•ระบุและประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001: 2015

•ได้รับทักษะในการประเมิน ความสามารถขององค์กร ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ

•การเขียนรายงานการตรวจสอบที่เป็นข้อเท็จจริงและการแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไข


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้ตรวจประเมินภายใน, ISO 9001: 2015

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด