สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เฉลยสารพันปัญหาแรงงาน

เฉลยสารพันปัญหาแรงงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
            พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแรกประกาศใช้เมื่อปี 2541 แล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาอีกหลายเล่ม ซึ่งฉบับที่ 6 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และฉบับ ที่ 7 เลยพิจารณาอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะมีผลใช้บังคับเร็วๆ นี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าว ใช้มานาน มีปัญหาทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลแรงงานจำนวนมาก จึงคิดเลือกปัญหาสำคัญจากกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ ทั้งปัญหาทฤษฎีและปฏิบัติ ปัญหาที่มีคดีขึ้นสู่ศาลบ่อยครั้งจำนวนมาก มาเฉลยให้คำตอบที่ชัดเจน เพื่อไขข้อข้องใจของนายจ้าง ลูกจ้าง ให้เข้าใจ โดยกระจ่างชัด จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนี้
วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.ปัญหาเรื่องวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุด วันลา เวลาพัก

2.ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด เงินสวัสดิการและเงินตามข้อตกลงต่างๆ

3.ปัญหาเรื่องข้อห้ามข้อจำกัดในการทำงาน

4.ปัญหาการแต่งตั้ง โยกย้าย การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง

5.ปัญหาเรื่องวินัยและการลงโทษทางวินัย

6.ปัญหาเรื่องการเลิกสัญญาจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

7.ปัญหาเรื่องการเลิกจ้าง การเกษียณอายุ

8.ปัญหาเรื่องกรณีที่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

9.ปัญหาเรื่องกรณีต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ

10.ปัญหาเรื่องเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหาย

11.ถาม-ตอบ ปัญหาแรงงานที่สำคัญ


วิทยากร
ท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน)

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,750.00 บาท Promotion: สมัคร 4 จ่าย 3,สมัคร 2 รับส่วนลดรวม 800 บาท จากปกติท่านละ 4,750 บาท (ลุ้นรับที่พักฟรี 1 คืน ที่หัวหิน ท้ายชั่วโมง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:โชเซ่น เดอะ เบสท์
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณเล็ก
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0638466405

หากท่านต้องการสมัคร เฉลยสารพันปัญหาแรงงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4066บาท
รายละเอียดหลักสูตร เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว แก้ไขปัญหางานบัญชีที่เกิดขึ้นด้วย Accounting Map ฝึกเขียน Accounting Map เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
3900บาท
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการอ่านงบการเงิน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนผ่านกรณีศึกษาจริง
3900บาท
1. ปรับความรู้ เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 2. จับประเด็นการกําหนดเกษียณอายุ กรณีไม่ได้กําหนดอายุการเกษียณจะต้อง นับอายุอย่างไร และจะต้องจ่ายเงินชดเชยอย่างไร? 3. จับประเด็นอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนาย
3900.00บาท
นายจ้างประกอบธุรกิจเพื่อผลิตสินค้า ให้กับลูกค้าที่เป็นไปตามสัญญาข้อตกลงกัน สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือต้องผลิตสินค้าให้มากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่จะก่อให้เกิดสินค้าที่ดี มีคุณภาพก็คือผู้ควบคุมงานและผู้ผลิตชิ้นงาน ซึ่งผู้บริหารบุคคลจึง
4280บาท
Seminar Pre-IA (Internal Auditor) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (หลักสูตรใหม่ 2561)
3900บาท
จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนกา
4280บาท
A-Z ปัญหาบัญชีและภาษีอากร...พร้อมแนวทางแก้ไข...................................................................
4000บาท
7. ประเด็นสำคัญ..เกี่ยวกับความรับผิดของ”นายจ้าง” องค์กรที่ใช้แรงงานภายนอก”บริษัท Outsource ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร •กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก จะต้องรับผิดชอบอย่างไร? และสามารถดำเนินการไล่เบี้ยกับ บริษัท Outso
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“ต่อไปจะไม่มีธนบัตร ไม่มีเหรียญ ไม่ต้องมีตู้ ATM เราจะเป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อสังเกตอะไร ต่อธุรกิจ และตัวเรา”