สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 6101-06-248-001-01

การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่  6101-06-248-001-01
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ท่านที่กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการ

นักบัญชีมือใหม่ ผู้เริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพฯ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(หลักสูตรนี้ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี สามารถนับชั่วโมงพัฒนาวิชาชีพอื่น  ๆ ได้ 6 ช.ม.)


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

เวลา 9.00 - 16.30 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

* กระบวนการจัดตั้งธุรกิจในภาพรวม

* การเลือกรูปแบบธุรกิจ ข้อดี ข้อเสีย

* หน้าที่ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนิติบุคคล

* หน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

  - ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  - ภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น

  - การยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ

*ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องมีสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ

*ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย และทางภาษีที่เกี่ยวข้อง


วิทยากร
อาจารย์สุกัญญา  สรวมประคำ

* นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

* บัญชีบัณฑิต พาณิชย์พระนคร

* ประวัติการทำงานด้านสำนักงานบัญชี มากว่า 28 ปี

* เป็นทนายความที่ปรึกษาธุรกิจ

* เป็นวิทยากรบรรยายด้านกฎหมายธุรกิจ

* เป็นนักบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

* เป็นสมาชิกสภาทนายความ

* สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา

* ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรของศาลภาษีอากรกลาง

* ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ Attorney At Law License

   และ Notarial Services Attorney

* ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
นักบัญชีมือใหม่ ผู้เริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

นักบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สถานที่จัดงาน
Hip Bangkok Hotel

ถนนรัชดาภิเษก (ติดกับโรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,200.00 บาท

สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน  ลด 10%

รวมเอกสารประกอบการสัมมนา

ชา กาแฟ 2 เบรก และอาหารกลางวัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท แอลพีเอ็น คอนซัลแท้นท์ จำกัด เป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รหัสหน่วยงาน 06248
ชื่อผู้ติดต่อ:สุกัญญา สรวมประคำ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0615165978

หากท่านต้องการสมัคร การจัดตั้งธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 6101-06-248-001-01
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4500บาท
ในโลกยุกต์ที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดนและการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลาไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเองทางด้านพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับต
3900บาท
สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องรู้เพื่อความถูกต้องในการปฎิบัติ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ในข้อกฎหมายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาระบบงานทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 ปี By HRDZENTER
3900บาท
การบริหารงานยุคใหม่ ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละธุรกิจต่างต้องดําเนินงานเพื่อใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การบริหารงานของผู้บริหาร มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้งานประสบความสําเร็จโดยมีการวางแผนงานที่ดีซึ่งมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าใน
4000บาท
7. ประเด็นสำคัญ..เกี่ยวกับความรับผิดของ”นายจ้าง” องค์กรที่ใช้แรงงานภายนอก”บริษัท Outsource ผู้รับจ้างเหมาแรงงาน กรณีเกิดการฟ้องร้องคดี และจะต้องรับผิดชอบอย่างไร •กรณีองค์กรใช้แรงงานภายนอก จะต้องรับผิดชอบอย่างไร? และสามารถดำเนินการไล่เบี้ยกับ บริษัท Outso
ไม่ระบุราคา
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
2675บาท
Case study of e-payment & Cashless Society เจาะลึกกรณีศึกษา กระบวนการทำงาน และผลกระทบของธุรกรรม การรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์และสังคมไร้เงินสด
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 4 ก.ย. 61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..