สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การเสริมสร้างทักษะนักอ่านสู่ประสิทธิผลนักเขียน

การเสริมสร้างทักษะนักอ่านสู่ประสิทธิผลนักเขียน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตถุปรสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างมาตรฐานการนำเสนอ (Presentation) ได้อย่างครบองค์กรประกอบของเนื้อหาสาระ และรูปแบบในการจัดเรียงลำดับอย่างถูกต้องสมบูรณ์ประโยชน์ที่จะได้รับ

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” เพื่อ การนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ทักษะ “นักอ่าน”เพื่อประสิทธิผล “นักเขียน” ได้อย่างถูกวิธี

 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ วิธีการและเทคนิค “การอ่านจับใจความ” เพื่อการสรุปความเข้าใจในการทำงาน

 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง

รปแบบของหลักสูตร

บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ , กรณีศึกษา , การสรุป คำถาม คำตอบ


วันที่จัดงาน
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงเช้า

   09.00 - 12.00 น.

      - ความสำคัญ “การเป็นนักอ่านที่ทรงพลังที่สุด”

      - วิธีการและเทคนิค “การอ่านจับใจความ” เพื่อ “การสรุปความเข้าใจ

      ที่เกิดผลในการประสาน

      - การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ” จากกรณีศึกษา

      (โดย อ.จ. ผู้บรรยาย)

      - นำเสนอผลงานกลุ่ม

      - ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ

12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง

ช่วงบ่าย

 13.00 - 15.30 น.

     - การฝึกปฏิบัติกลุ่มด้วยทักษะ “การอ่านจับใจความ” และ “การเขียนสรุปความเข้าใจ” ในการประสานงาน จากกรณีศึกษา

        (กรณีศึกษาจากงานจริงขององค์กร หรือ วิทยากร)

     - นำเสนอผลงานกลุ่ม

     - ประเมินผล และ เฉลยคำตอบ

15.30 - 16.00 น - คำถาม / คำตอบ


วิทยากร
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 วิทยากรรับเชิญ - จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ สถาบันจัดการฝึกอบรม

อดีต

 รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บริษัทอุตสาหกรรมทำแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

 เลขานุการฝ่ายจัดการ บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด (มหาชน)คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ


สถานที่จัดงาน
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิทซอย 5


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร การเสริมสร้างทักษะนักอ่านสู่ประสิทธิผลนักเขียน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 12 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การสร้างความประทับใจต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกค้า และต่อผู้ที่ต้องประสานงาน คือ สื่อสารของตนเอง เพื่อนำไปความสำเร็จของทั้งทีมงานและองค์กร
3900บาท
รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม • สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ • เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ • เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี • เทคนิคก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีช่วยให้มีกล้ามล่ำ ๆ ได้เร็วขึ้นกระชับสัดส่วน มี หุ่น ผอม เพรียว ส่วย หุ่นดี พุงยุบ หน้าท้องแบนราบเรียบ สำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิต ต้องบอกว่า "ครั้งสุดท้าย" หลังจากที่คุณเคยลองมา 108 วิธีแต่ไม่เคยได้ผล
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 19 ก.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
4500บาท
กระแสการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ จะเน้นการแข่งขันสูง จึงมักจะนิยมจัดอบรมเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ มากกว่า วิธีคิด ทำให้บุคลากรในยุคนี้มี จุดแข็ง ทางด้าน ฝีมือ แต่อาจจะมี จุดอ่อน ทางด้าน นิสัย ของการปรับตัวในการทำงานต่อกันอย่างเป็นเอกภา“นักแก้ปัญหา คือ ผู้ชนะ” สมรรถ
1,000บาท
“การบริหารพลังสุขภาพจิต” การรู้จักวิธีบริหารจัดการ RQ ของตนเอง รวมถึงช่วยเหลือแนะนำคนอื่นให้ก้าวผ่านเรื่องราวความยากลำบากจากการทำงานไปได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกเครียด