สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน

การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้เรียนรู้แนวคิดรวมถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องเพื่อการบริหารองค์กรอันสัมฤทธิ์ผล


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือการมอบหมายงาน การสั่งงานและการควบคุมงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ ดังกล่าว

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและในงานที่รับผิดชอบ

รูปแบบของหลักสูตร

 บรรยายแบบสรุปหลักการ

 กรณีศึกษา เกมทางการบริหาร

 แบบฝึกหัด ฝึกปฏิบัติ

 ประชุมกลุ่มย่อย

 บทบาทสมมุติ


วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร 1 วัน

 ความหมาย ความสำคัญของ การสั่งงาน การมอบหมายงาน

กรณีศึกษา การสั่งงาน มอบหมายงาน ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

บทบาทสมมุติ สั่งงาน มอบหมายงาน แบบไหน ได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน

แบบต่าง ๆ ของการสั่งงานและการมอบหมายงาน จำแนกตาม ลูกน้องแต่ละกลุ่ม

การสั่งงานและการมอบหมายงานที่ดีและข้อพึงระวัง

พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้รับคำสั่งและรับมอบหมายงาน และวิธีปฏิบัติต่อ เขาเหล่านั้น

ปัญหาในการสั่งงานและมอบหมายงาน

ประเภทของการควบคุมงานติดตามงาน

กระบวนการควบคุมและติดตามงาน

การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามงาน

ปัญหาในการควบคุมและติดตามงาน

วิธีควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิทยากร
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 ผู้อำนวยการ Kaiser Training: Leadership Development Center

 อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA.

 วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ มากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

หัวหน้า/ผู้บริหารทุกระดับ ในองค์กร

Supervisor, Manager, GM, MD

ผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน
 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
1,000บาท
“การบริหารพลังสุขภาพจิต” การรู้จักวิธีบริหารจัดการ RQ ของตนเอง รวมถึงช่วยเหลือแนะนำคนอื่นให้ก้าวผ่านเรื่องราวความยากลำบากจากการทำงานไปได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกเครียด
HOT DEAL
5900บาท
พบกับคอร์สที่ช่วยให้คนนำเสนอพรีเซนอย่างมืออาชีพ จะมาเปิดเผย เทคนิคการทำ Presentation อย่างไรให้โดน สวยดูดีเป็นมืออาชีพ เสนองานให้ผ่าน เริ่มตั้งแต่การเลือกสี เลือกรูป ให้น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้
3900บาท
• เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ • เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ • รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม • สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ • เทคนิคการขจัดความประหม่า ความก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนแบบอินเตอร์ ต้องพัฒนาใจให้ทัน / พัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ยุวพุทธฯ
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และความ
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
3900.00บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั