หลักสูตร การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษา ที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM : TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

รหัสหลักสูตร: 67680

จำนวนคนดู 69 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษา ที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM : TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            ในโลกของการแข่งขัน ยุคดิจิทัล นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุกองค์กรบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้องค์กร
มีประสิทธิภาพโดยรวม (Overall Equipment Effectivenees:OEE) บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง เหนือคู่แข่งขันรายอื่น

            การเปลี่ยนแปลงการบริหารการผลิตที่ประสบความสำเร็จ อย่างหนึ่ง คือการนำระบบการบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า TPM.
หรือ TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE มาใช้ในองค์กร

            สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การเริ่มต้น อบรม ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อม และมุ่งมั่น ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ แรงผลักดันที่มาจาก ผู้บริหาร หัวหน้า และพนักงานระดับผู้นำ
 (Key Man) ทุกคน ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม

           การสัมมนานี้ มุ่งเน้นการนำกลยุทธ์ จากประสบการณ์ตรง ที่เป็นที่ปรึกษา พัฒนาระบบให้กับองค์กร บริษัทชั้นนำ พร้อมตัวอย่าง วิดิโอ เข้าใจง่าย ทำให้ลดการสูญเสีย สูญเปล่า
สร้างกำไร อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ ความเข้าใจ TPM คืออะไร ทำอย่างไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

2.เข้าใจแนวคิด วิธีการดำเนินการ 8 เสางาน(Pillar) แต่ละเสางาน(Pillar)จะดำเนินการอย่างไร ใช้ KPI อะไรวัดความสำเร็จ

3.นำความรู้ มาประยุกต์ ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต ลดการสูญเสีย สูญเปล่า ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต

4.เป็นข้อมูล การนำระบบ TPM ใช้บริหาร องค์กร บริษัท

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การแข่งขันในด้านการผลิต ยุคการค้าดิจิทัล

2.ความหมาย TPM

3.ความสูญเสียหลัก 16 ประการ

4.ความเป็นมาของ TPM

5.การเปลี่ยนแปลง 3 มิติของ TPM

6.ทำ TPM ไปทำไม ทำแล้วได้อะไร

7.กลยุทธ์ แนวคิด วิธีการดำเนินการ 8 เสาหลักของ TPM 7.1 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  • การบำรุงรักษาตามแผน
  • การให้การศึกษาและอบรม
  • การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
  • การบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ
  • การควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้น
  • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน

8.ได้ประโยชน์อะไรจากการทำ TPM

9.เป้าหมายของ TPM และการวัดผลความสำเร็จ มีอะไรบ้าง

10.12 ขั้นตอนการตัดสินใจ ว่าท่านพร้อมจะพัฒนาองค์กรสู่ TPM หรือไม่

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้า พนักงานระดับผู้นำ

2.ฝ่ายพัฒนาระบบในองค์กร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารการเพิ่มผลผลิต บำรุงรักษา ที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM : TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มผลผลิต, TPM, การบริหารการผลิต, วิธีการดำเนินการ 8 เสางาน, KPI, ลดการสูญเสีย สูญเปล่า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด