สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การจูงใจลูกน้องถือเป็นกระบวนการ ที่สามารถทำให้พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร สามารถเปลี่ยนแปลงสนับสนุนทัศนคติความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารทุกคนที่ต้องการความสำเร็จในทุก ๆ ด้านทั้งด้านส่วนตัวหรือหน้าที่การงาน


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  เพื่อให้ผู้บริหาร/หัวหน้างานที่เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจูงใจลูกน้องเพื่อเพิ่มผลงาน

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะจริงและสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฏีการบริหาร การจูงใจให้เหมาะสมกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีหลังอบรมเสร็จ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะจริงของเทคนิคการบริหารการจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากร

รูปแบบของหลักสูตร

 Workshop

 บรรยายแบบสรุปหลักการ

 กิจกรรมการเรียนรู้

 ประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น

วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา
08:30 – 09.00 ลงทะเบียน

 09.00 – 10.30 ความสำคัญของการจูงใจในการบริหารจัดการ

ประเมินความสามารถในการจูงใจในปัจจุบัน

การจูงใจเป็นกระบวนการ/เป็นศาสตร์และศิลป์

เหตุผลที่การจูงใจเป็นสิ่งสำคัญ

กรณีศึกษา 1

             การจูงใจและการทำงาน

สมการและแสดงผลการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ

กระบวนการจูงใจและรางวัล/กรณีศึกษา

รางวัลและการทำงาน/กรณีศึกษา

 10:30 – 10:45 พักภาคเช้า

   

 10:45 – 12:00 ทฤษฏีการจูงใจที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

กลุ่มทฤษฏีเนื้อหา

กลุ่มทฤษฏีกระบวนการจูงใจ

กลุ่มทฤษฏีเสริมแรง

กรณีศึกษา/การประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

 13.00 – 14.30 การจ่ายที่เป็นธรรมและการจ่ายแบบสร้างสรรค์

ระบบตอบแทนที่ดึงดูดใจพนักงานให้เพิ่มผลผลิตและรักองค์กร

Workshop

             การออกแบบงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน

การออกแบบงานให้ง่าย

การหมุนเวียนงาน

การขยายขอบเขตงานในแนวนอน/แนวดิ่ง

แบบจำลองคุณลักษณะงานที่กระทบต่อภาวะจิตใจและแรงจูงใจ

 

 14.30 – 14.45 พักภาคบ่าย

 14.45 – 16.00 ศึกปฏิบัติเทคนิคบริหารการจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่าง ๆ

พนักงานที่ทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน

ผลักดันคนที่เฉื่อยชา

พนักงานไม้ใกล้ฝั่ง

ช่วยให้พนักงานเจริญก้าวหน้า

ช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ให้เกิดผลดีเพื่อชื่นชมผลงาน

ให้พัฒนาตนเองยิ่งขึ้น

สร้างแรงจูงใจโดยไม่ต้องใช้เงิน

ช่วยให้ชอบงานที่ตนทำ

ทำให้งานมีค่าขึ้นในสายตาพนักงาน

กระตุ้นคณะทำงานให้เต็มใจทำงานมากขึ้น

                          

วิทยากร
อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 ผู้อำนวยการ Kaiser Training : Leadership Development Center

 อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

 วิทยากรบรรยายและฝึกอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ มากมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ


สถานที่จัดงาน
โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3.00 บาท ค่าลงทะเบียน

Normal

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion

พิเศษ ! ส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปลดราคาลงอีกท่านละ 400 บาท

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท

เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Sundae Solutions Co., Ltd
ชื่อผู้ติดต่อ:Orawan
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :022356827

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคบริหารจูงใจลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม • สร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ • เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ • เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี • เทคนิคก
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง
4500บาท
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่น
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
4066บาท
รายละเอียดหลักสูตร พัฒนาพลังสมอง ยกระดับความจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฝึกสมองให้เฉียบแหลม นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เฉียบคม กิจกรรมเกมฝึกสมอง เพื่อการเรียนรู้อย่างทรงพลัง ฉีกกรอบเดิมๆ ของความคิด พิชิตความสำเร็จ ด้วยการหาไอเดียแปลกใหม่
3900บาท
การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้การจูงใจ การโน้มน้าวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้ใ
HOT DEAL
5900บาท
พบกับคอร์สที่ช่วยให้คนนำเสนอพรีเซนอย่างมืออาชีพ จะมาเปิดเผย เทคนิคการทำ Presentation อย่างไรให้โดน สวยดูดีเป็นมืออาชีพ เสนองานให้ผ่าน เริ่มตั้งแต่การเลือกสี เลือกรูป ให้น่าสนใจ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานอื่นๆได้
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ