หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ Communication and Crisis Management - By Hrdzenter โทร 089-7737091

รหัสหลักสูตร: 52246

จำนวนคนดู 1005 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd


หลักการและเหตุผล

     การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัฒน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตามนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอ ความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนาการเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤติ (Crisis) ในที่สุด


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

     เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤติอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา


หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ (Communication and Crisis Management)

อบรมวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ณ Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23 ใกล้ Bts สถานีอโศก **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Promotion ราคาพิเศษ สำหรับสมัคร 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น 

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา


หัวข้อการอบรม

Module 1 : Crisis Mindset & Communication

1. ที่มาและความสำคัญของภาวะวิกฤติกับองค์กร

2. กระบวนการและประสิทธิภาพของการสื่อสาร

3. เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล (Transactional Analysis : TA)


Module 2 : Crisis Communication & Management

1. เจาะลึกขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤติ

2. การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

3. การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

4. การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ


Module 3 : Crisis Communication Strategies

1. กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ

2. Workshop : การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (กรณีศึกษา)


Module 4 : Crisis Communication & Management in Practice

1. Workshop : การจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (เชิงปฏิบัติ)

2. แสดงบทบาทสมมติ ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel : คุณพลอย 0897737091 

www.hrdzenter.com E-mail : [email protected] , www.facebook.com/hrdzenter 


อบรมวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: อมรม,สัมมนา,การสื่อสาร,hrdzenter, หลักสูตร Communication,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,crisis management,hrdzenter, หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ, การจัดการภาวะวิกฤติ,hrdzenter, การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤติ,hrdzenter

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด